Chyba ve výpočtu? Na částce se shodlo několik firem. „Jsou tady velmi složité terénní i geologické podmínky. Obec leží ve svahu, takže vzhledem ke spádu a možné erozi je zapotřebí použít nejkvalitnější materiál. Podloží je kamenité, takže výkopy přijdou na podstatně více peněz než jinde,“ uvedl místostarosta Bohumír Dragoun (Nez.).

Odborná firma, která náklady stavby spočítala, se dobrala sumy přesahující 199 milionů korun. Za projektové a průzkumné práce si počítá 3,7 milionu korun a za samotnou kanalizaci 161,7 milionu korun (bez DPH). „Nechali jsme si výpočet překontrolovat nezávislou firmou a došla ke stejné sumě,“ poznamenal Dragoun.

Podle radních není obec schopna investici zvládnout bez dotací, avšak kritéria většiny úřadů nesplňuje počtem obyvatel. „Bohužel stávající podmínky dotačních titulů nesplňujeme, buď počtem obyvatel, a pokud v tomto vyhovujeme, pak bohužel jde o dotační titul, v němž není dostatek finančních zdrojů pro podporu akce tak velkého rozsahu,“ uvedl místostarosta.

Radní již předběžně oslovili ministerstvo zemědělství i ministerstvo životního prostředí. Zatím bezvýsledně. „Na peníze z EU nedosáhneme, jelikož jsme obec s počtem obyvatel pod dva tisíce,“ sdělil Dragoun. Obec potřebuje 85 procent sumy, zbytek by zvládla splácet po dobu dvaceti let. „Tři miliony ročně bychom unesli. Museli bychom se uskrovnit, ale takovou splátku bychom si mohli dovolit,“ poznamenal Dragoun.


Protože obec neleží na žádném vodním toku, nemá šanci zbudovat vlastní čističku a odpadní vody musí nechat odvést až do Droždína. „Není tady tok, do něhož bychom vyčištěné vody vypouštěli. To je další problém,“ dodal. Proto ani nemůže problém vyřešit příspěvkem lidem na domácí čističky jako v jiných obcích. „To není řešení. Domácí čističky už lidem nechtějí povolovat. Nové domy musejí mít žumpy na vyvážení,“ podotkl místostarosta.

Zemědělci hospodařící na lánech pod Samotiškami si začali stěžovat, že jim obec podmáčí pole. „Vodoteče, do kterých jsou svedeny vody ze Samotišek, směřují do ochranného pásma Černovíra. Samotišky, jako jedna z nejvýznamnější spádové oblasti Olomouce, zůstávají neodkanalizovány,“ poznamenal místostarosta.

Obec už má na stavbu územní rozhodnutí a pracuje na projektu. „Do konce listopadu bychom jej mohli mít. Pak jsme připraveni, abychom mohli žádosti o dotaci poslat. Ale kam, když nám úřady naznačily, že moc šancí získat tak velkou částku nemáme,“ dodal s tím, že obec zkusí požádat o pomoc a podporu poslance z regionu.