Projekt na novou tělocvičnu začali v Samotiškách připravovat už před patnácti lety.

„Kvůli ochrannému pásmu svatokopecké baziliky to vůbec nebylo jednoduché a dlouho trvalo než se nám podařilo se stavebním úřadem a památkáři nalézt kompromisní řešení. Stavební povolení bylo vydáno až koncem roku 2018. Základní kámen jsme položili v listopadu loňského roku, kdy se také rozjely stavební práce,“ popsala starostka Jana Zaoralová.

Na volném prostranství mezi budovou základní školy a rodinným domem postupně vyrostl dvoupatrový objekt. V přízemí jsou šatny, sprchy, toalety a malá přípravna s kuchyňkou.

V patře je tělocvična se skladem sportovních pomůcek. Její součástí je také pódium, aby nová hala mohla sloužit pro pořádání kulturních a společenských akcí.

„Od začátku jsme počítali s tím, že tam budeme pořádat také vítání občánků, plesy a slavnostní zahájení a ukončení školního roku, protože obci podobný sál chybí. V odpoledních a večerních hodinách budou prostory sloužit pro místní sportovce a zájmové oddíly, cvičení žen, seniorů a rodičů s dětmi,“ vyjmenovala starostka.

Nová sportovní hala přišla na 27 milionů korun. Obec na ni léta šetřila ze svého rozpočtu, částkou pět milionů korun přispělo hejtmanství.

Momentálně vedení obce shání finanční prostředky na nové vybavení, míče, sportovní potřeby a tělocvičné nářadí jako jsou žebřiny, kruhy či hrazda.

„Oslovili jsme místní podnikatele a věříme, že společně všechno potřebné vybavení včas pořídíme. Tělocvična by měla sloužit už od jara příštího roku,“ upřesnila Jana Zaoralová.

Parkoviště i ostrůvek

close Starostka Samotišek Jana Zaoralová info Zdroj: Deník/Magda Vránová zoom_in Starostka Samotišek Jana Zaoralová V Samotiškách zatím funguje jen dešťová kanalizace, místní mají u rodinných domků septiky nebo využívají domácí čistírny odpadních vod. Do výstavby splaškové kanalizace by se obec chtěla pustit v příštím volebním období, jak informovala starostka Jana Zaoralová.

Jak daleko jste se záměrem na splaškovou kanalizaci?
Zatím jsme ve fázi projektování. Z technickoekonomické studie vyplývá, že se bude jednat o investici za minimálně 130 milionů korun. Výstavba začne nejdříve v příštím volebním období. Domácnosti dosud fungují v režimu pravidelného vývozu septiků a malých domácích čističek odpadních vod. Po dokončení nové kanalizace se Samotišky napojí na čistírnu odpadních vod v olomoucké městské části Droždín.

Samotišky jsou vyhledávaným místem k bydlení. Má obec volné stavební parcely?
Obec bohužel nevlastní žádné pozemky vhodné k zástavbě. Lidí se nám hlásí opravdu hodně, každý týden odpovídám na e-mail několika žadatelům o stavební parcelu. Kvůli ochrannému pásmu baziliky se zatím s další výstavbou rodinných domů v nejbližším okolí obce nepočítá. Před téměř dvaceti lety u nás vyrostly rodinné domy směrem na Olomouc. Zhruba ze stejné doby jsou také bytové domy, kde žije okolo 250 občanů. Rádi bychom tam vybudovali nové parkoviště, protože automobilů v rodinách neustále přibývá a původní parkovací místa už potřebám tamních obyvatel nestačí.

Jaké jsou plány obce do budoucna?
V základní škole plánujeme opravu dvou učeben. Máme také rozpracovaný projekt na zpomalení dopravy v obci směrem na Tovéř, kde by pak mohl vzniknout středový ostrůvek s bezpečným přechodem pro chodce.