„Kdysi existoval společný projekt s Kopečkem a Droždínem. Řešil odkanalizování Samotišek a vyčištění odpadních vod v Olomouci. To jsme ještě patřili pod Olomouc. Tím, že jsme se v roce 1993 odpojili, naše část projektu padla. Museli jsme začít od nuly,“ vzpomínala současná starostka Samotišek Jana Zaoralová.

Obec se dostala k návrhu na vlastní řešení v roce 2007. Projekt zahrnoval jednotnou kanalizaci odvádějící splaškovou i dešťovou vodu. Počítal s náklady kolem 250 milionům korun. Potrubí mělo podle tehdejší varianty zaústit v Droždíně ve středu městské části. Záměr neprošel a projekt skončil v koši.

Nová studie a několik variant

Vedení obce má nyní na stole úplně novou studii. Zadalo rozpracovat více variant. Dvě zahrnují stavbu vlastní čističky. Dvě z nich už muselo škrtnout.

„Jedna počítá s čističkou umístěnou v nejnižším bodě - pod zástavbou Samotišek směrem na Olomouc. Zde ovšem narážíme na dva problémy: nedostatečná kapacita vodních toků v obci a ochranné pásmo baziliky. Druhá verze znamená stavět čističku pod Droždínem. Nebyli pro,“ shrnula starostka.

Varianta C uvažuje o napojení splaškové kanalizace na Droždín a čištění odpadních vod na ČOV v Olomouci na Nových Sadech.

Kompletní odkanalizování obce, potrubí v úzkých uličkách, by stálo téměř 150 milionů korun.

I tato varianta však vyžaduje zásah do ochranného pásma baziliky, byť minimální, protože nová čerpací stanice, která výtlačným potrubím odvede splašky směrem na Droždín, bude realizována v podzemí.

„Ochranné pásmo bohužel nedovoluje oplocení a příjezdovou cestu k této čerpací stanici,“ pokrčila rameny Zaoralová.

Obec proto v srpnu požádala Krajský úřad Olomouckého kraje o změnu v ochranném pásmu kvůli záměru vybudovat tuto základní obecní infrastruktury.

„Rozhodovat bude Ministerstvo kultury. Když neuspějeme, jiná cesta neexistuje,“ konstatovala starostka.

Droždín: Pokusíme se pomoci

Samotišky s 1400 obyvateli dlouhodobě vypouštějí odpadní vody melioračními svodnicemi vedoucími směrem na Olomouc. Jedna ovšem končí v ochranném pásmu vodního zdroje Černovír.

„Povolení máme do roku 2026,“ dodala Zaoralová.

Droždín chce Samotiškám pomoci, aby letitý problém konečně vyřešily. Podle předsedy komise olomoucké městské části by se na podzim mělo uskutečnit jednání s vlastníky dotčených pozemků. Je jich sedm.

„Pozveme tyto občany na společné jednání s paní starostkou a vysvětlíme situaci. Je potřeba vyjít vstříc, pokusíme se pomoci. Jsou to naši sousedé,“ reagoval Rostislav Hainc.

Pokud Samotišky dostanou zelenou od památkářů a vlastníci pozemků strpí břemeno, vypíše obec soutěž na projektanta a pokusí se získat dotaci na odkanalizování.

„Šetřili jsme, ale je to nad naše možnosti,“ dodala starostka obce s ročním rozpočtem 15 až 20 milionů korun.

Top adresa, zájemci se jen hrnou

Podle realitních makléřů je bydlení v Samotiškách lákavé a zájemci se hrnou, když se vyskytne v nabídce slušný rodinný dům.

„Je to výjimečná lokalita. V kopci, pěkný svah, obec je navíc dobře obsluhována olomouckou autobusovou linkou. Nemovitostí je však málo a pozemky téměř vůbec. Cena za metr? Kolem čtyř tisíc korun a bude hned pryč,“ reagoval Petr Vičar z Hanácké realitní kanceláře.

Adresa s výhledem na Olomouc je podle Vičara přitažlivá natolik, že zájemce by vůbec neřešil, zda obec má vyřešeno odkanalizování nebo ne.

„Udělal by si vlastní čovku a až by obec vybudovala kanalizaci, napojil by se. Kdo chce bydlet na této pěkné adrese, pro toho to není překážka,“ dodal.