Na rysa narazila v pondělí 3. května v noci hlídka strážníků v Postřelmově. Zvíře se centrem obce volně procházelo půl hodiny před půlnocí.

V reakci na tuto informaci se následně se začali ozývat lidé, že zvíře viděli na dalších místech v regionu: V Raškově, Jakubovicích nebo v Zábřehu - Skaličce.

Podle Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) České republiky zvíře s telemetrickým obojkem nepochází z České republiky. Pravděpodobně bylo vypuštěno v Polsku v rámci projektu Návrat rysa do severozápadního Polska. Odtud přešlo na české území.

„Tento projekt vypouštění rysů s českou ochranou přírody nikdo nekonzultoval. Není v souladu s přístupem, který se v České republice uplatňuje, tedy s důrazem na přirozenou obnovu populací velkých šelem a důsledné vyhodnocování případných zásahů do populace s ohledem na její genofond,“ stojí ve vyjádření AOPK.

Vzhledem k nejasnému původu polského rysa a možným dopadům na české rysí populace kontaktuje AOPK polskou stranu a bude zjišťovat podrobné informace.

Hnutí Duha: S projektem nesouhlasíme

Projekt v Polsku se týká nížinné populace rysa. Na vybrané farmě jsou odchovávána mláďata rodičů, kteří pochází ze zoologických zahrad. Mláďata narozená v zajetí jsou následně na život ve volné přírodě připravována v adaptivních farmách.

„Problém je, že ti rysové byli vypouštěni ze zájmových chovů. Je to projekt, se kterým my jako Hnutí Duha který ani Mendelova univerzita nesouhlasíme. Snažíme se chránit přirozenou populaci rysa v našich horách,“ řekl Michal Bojda z Hnutí Duha Olomouc, který působí na Ústavu ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Způsob odchovu rysů zřejmě souvisí s tím, že se pohybují v zastavěných oblastech.

„Pravděpodobně je hlavní problém ten, že ta zvířata byla chována v zajetí. Nemají úplně přirozenou plachost, kterou by měla mít. Asi ani v Polsku nepočítali s tím, že se ta zvířata dostanou až tady,“ poznamenal Michal Bojda.

S telemetrickým obojkem

V současné době v České republice běží telemetrický výzkum volně žijících rysů. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně během několika měsíců v Moravskoslezských Beskydech ve volné přírodě odchytili a následně opatřili telemetrickým obojkem pět rysů, jejichž pohyb nyní sledují.

Na území České republiky se v současné době pohybuje asi stovka rysů, převážně v jižních Čechách a v Beskydech. V osmdesátých letech minulého století byli v Česku cíleně vypuštěni rysi z karpatské populace, kteří byli odchyceni na Slovensku ve volné přírodě. Od té doby žádné cílené posilování populací neproběhlo a neplánuje se.

„Pokud by kvůli posílení genofondu volně žijících rysů u nás bylo třeba v budoucnu nezbytné rysy z chovů vypouštět, bylo by to pouze na základě pečlivě plánovaných opatření v rámci například programu péče nebo záchranného programu,“ dodala Agentura ochrany přírody a krajiny.