Druhá etapa modernizace železničního uzlu, která odstartovala v úterý v Přerově slavnostním poklepáním na kolejnici, si vyžádá náklady za 3,8 miliardy korun.

Během první náročné etapy se v minulých letech podařilo spravit všechna nástupiště na přerovském nádraží, postavit nový železniční most či pětipatrovou budovu centrálního dispečerského pracoviště, z níž se řídí železniční doprava po celé Moravě.

Ve druhé etapě přijde na řadu takzvaný triangl, na kterém se nachází také výhybna Dluhonice.

„Kromě zlepšení komfortu jízdy dojde i ke zvýšení traťové rychlosti. Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, vybudování nového trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Výhybna bude dálkově ovládána z dispečinku v Přerově,“ řekl Miroslav Bocák ze Správy železniční dopravní cesty, která je investorem stavby.

Protihluková opatření

Výrazný zásah představuje zrušení železničních přejezdů, které nahradí stavba nového silničního nadjezdu a dvou lávek pro pěší. K nadjezdu bude vybudována také přeložka silnice.

Po bouřlivých debatách s obyvateli Dluhonic a Předmostí se podařilo vyřešit také protihluková opatření tak, aby vlaky nerušily obyvatele domů.

„Protihluková opatření budou po celém úseku obce Dluhonice, což občanům zlepší životní podmínky, které v souběhu s dalšími stavbami zažívají. Zabezpečeno protihlukovými stěnami bude i sídliště v Předmostí,“ doplnil.

Nové sdělovací a zabezpečovací zařízení bude umístěno v technologické budově v Dluhonicích, která vznikne na místě stávající provozní budovy. Výhybna bude dálkově ovládána také z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Připravte se na výluky!

Cestující pocítí rekonstrukci přerovského železničního uzlu už od března na vlastní kůži a musejí se připravit na výluky.

„Náročné dopravní akce přinášejí a budou přinášet problémy - v tomto případě to budou výluky směrem na Lipník i na Olomouc. Já si jen přeji, ať je tam co nejméně problémů,“ poznamenal náměstek olomouckého hejtmana pro dopravu Jan Zahradníček.

Výluky na trati budou probíhat v průběhu celého letošního a příštího roku.

Letos je pasažéři pocítí na trati mezi Dluhonicemi a Prosenicemi, a pak také mezi Prosenicemi a Přerovem.

„Nebude se jednat o velká časová zpoždění, protože práce budou probíhat vždy v jedné traťové koleji, a po té druhé budou projíždět vlaky. Bude omezena rychlost na sousední koleji na 50 kilometrů v hodině, ale náhradní autobusová doprava nebude nutná,“ upřesnil Miroslav Bocák.

Mimoúrovňové křížení a cyklopodjezd

Druhá etapa stavby podle primátora města Petra Měřínského výrazně pomůže Přerovu.

„Přispěje nejen k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy na železnici, ale pomůže i občanům Předmostí a Dluhonic tím, že se sníží hluk díky novým protihlukovým stěnám. Pro Přerov je ale nejvýznamnější částí stavby mimoúrovňové křížení v Dluhonicích, které by mělo přispět ke snížení dopravního zatížení v našem městě,“ řekl.

Součástí stavby je i cyklopodjezd v Předmostí - a ten zase zvýší bezpečnost cyklistů.

Poslední trať s levostranným provozem

Trať z Břeclavi do Bohumína byla poslední na české železniční síti s levostranným provozem vlaků. Po přechodu na pravostranný provoz dochází ve výhybně Dluhonice ke vzájemnému rušení vlaků jedoucích v přímém směru z Přerova do České Třebové s těmi, které využívají Dluhonickou spojku, tedy odbočnou trať Dluhonice - Prosenice.

Cílem stavby je tedy vytvoření podmínek pro možnost mimoúrovňového křížení vlaků. Jeho vlastní technické řešení bude předmětem třetí etapy rekonstrukce železničního uzlu.

Projekt druhé etapy modernizace železničního uzlu v Přerově je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.