Město se rozhodlo dokončit před lety započatou rekonstrukci umělé vodní plochy a v tomto týdnu se firma pustila do opravy loviště, požeráku, opěrné zdi a odtokového kanálu.

Život v rybníku to nepoznamená. Ryby si odvezli rybáři, na odlovení žab a měkkýšů spolupracují odborníci. Živočichové putují na náhradní lokalitu.

Až na invazivní škeble z východní Asie. Ty by lidé neměli zachraňovat.

„Rybník byl zrevitalizován v roce 2005, kdy se udělalo samotné těleso rybníka, včetně břehových porostů. Nyní řešíme opravu loviště, výpustního zařízení, novou opěrnou zeď a odpadní kanál, který odvádí vodu pryč z rybníka,“ vyjmenovával vedoucí odboru životního prostředí Pavel Kurfürst.

Město využilo toho, že rybník je po výlovu vypuštěn. Tak zůstane do března, kdy bude opět napuštěn a zarybněn.

„Dnes se začalo a stavba potrvá do března. Chceme, aby loviště a opěrná zeď se udělaly do konce února, do kdy je povoleno vypuštění rybníka. Zbytek by se mohl dokončit po napuštění,“ upřesnil.

Nepůvodní mlž škodí

V sedimentech odborníci našli celou řadu živočichů, které přesouvají na jiné vhodné lokality, ale i nepůvodní druh škeble – škebli asijskou.

O tom, že zde žije a škodí původním druhům, věděli. Mlž se velmi rychle šíří v tuzemských vodách, kde konkuruje původním druhům.

„Lidé by neměli tyto škeble brát v domnění, že je zachrání. Nelze je přenášet jinam,“ zdůraznil Pavel Kurfürst.