Chystané rozšíření koryta řeky Moravy v centru Olomouce, jako část ochrany proti velké vodě, zúží vozovky a ubere parkovací místa na nábřeží. Ze stávajících 70 míst tak po dokončení úprav zůstane na nábřeží jen polovina.

Magistrát proto nechal připravit studii, která by problém měla vyřešit. „Ze současných 561 by po připravovaných opatřeních mohlo vzniknout 682 parkovacích míst,“ řekl olomoucký primátor Martin Novotný.

Plánované zásahy by se podle studie měly nejvíc projevit na čtyřech ulicích. Dukelská ulice by se proměnila na jednosměrnou, na Praskově ulici by se kolmé stání rozšířilo v celé délce komunikace a na ulicích Milady Horákové a Kapitána Nálepky by vznikly nové parkovací zálivy.

Způsobů, kterými chce město v budoucnu problém stání automobilů vyřešit, je několik.

„Místa přibydou díky tomu, že doprava na komunikaci bude vedena jen jedním směrem, změní se způsob stání ze šikmého na kolmé nebo se vytvoří parkovací zálivy, částečně na úkor chodníků nebo zeleně,“ vysvětlil vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil.

Podle jeho vyjádření však zásah do chodníků a porostů nebude nijak zásadní a neovlivní vzhled dotčených ulic.

Rada města už projednala předložený návrh studie. „Teď studii dále dopracujeme včetně odhadů rozpočtových nákladů. Chceme, aby jeden pozitivní efekt, tedy zbavení se nebezpečí povodní, nevedl k jinému negativnímu efektu, jakým je zhoršení dopravy,“ dodal Novotný.

Změny v dopravě kolem upravených olomouckých nábřeží změny budou ale na pořadu dne asi až v roce 2010. Vše závisí na postupu prací na protipovodňových opatřeních.