Celkové příjmy na rok 2015 jsou odhadovány ve výši 2 miliardy 53 milionů korun. To platí i pro výdaje.

„Nejvyšší částky, stejně jako každoročně, představují objednávka veřejných služeb ve výši 515 milionů korun a příspěvkové organizace se 185 miliony korun. Investiční náklady mají stanovenou celkovou částku 280 milionů korun. Jedná se o podíl města, k tomu je nutno připočítat ještě dotace," sdělil první náměstek primátora Martin Major (ODS).

Největší investice

Mezi nejnákladnější akce bude patřit pokračování Jantarové stezky, kde náklady dosáhnou 9,5 milionu korun.

„Hodláme se věnovat i lesním cestám, kde předpokládáme výdaje ve výši 5 milionů korun. Dále je tu hřiště při Základní škole Nedvědova či rekonstrukce ulice Heydukova. Budeme pokračovat v projektu realizace nových dětských hřišť a potom je před námi finančně velmi náročná rekonstrukce ulice Neředínská za 23 milionů korun," vyjmenoval Martin Major.

Oprava Neředínské přesáhne dohromady 100 milionů korun, bude se proto postupovat po částech.

Musíme se nadechnout

Olomouc má v plánu pokračovat v již rozjetých akcích spolufinancovaných z evropských dotačních zdrojů.

„Rozpočet je udržovací, snažíme se připravit na příští plánovací období. Investiční část rozpočtu je nižší asi o 100 milionů korun, ale propad není dramatický. Myslím, že každý občan tu najde záměr, které se dotýká lokality, kde bydlí, studuje, pracuje," řekl náměstek.

„Po skončivší realizaci tramvajové tratě, jedné z nejdražších investic v dějinách města, se potřebujeme finančně trochu nadechnout. Abychom mohli v budoucnu pokračovat s jinými dlouhodobě připravovanými investicemi," dodal Major.

Podle primátora Antonína Stanka (ČSSD) návrh odráží možnosti, které radní v krátkém čase po zvolení měli.

„Po osmi letech každopádně zaznamenává pokles zadluženosti města, což je směr, který bychom chtěli," řekl primátor.