Vlastník nepožádal o demolici a správní úřad nemá dostatečné argumenty pro to, aby mohl nařídit odstranění soukromého majetku.

Obec zatím zvažuje, zda a za jakých podmínek případně odkoupí pozemek, až bude ostuda obce srovnána se zemí.

„Objekt stále stojí a čekáme, co stavební úřad. Vypadá to na demolici, ale nevíme. Objekt nám nepatří a my o tom rozhodnout nemůžeme. Můžeme jen čekat, co dalšího se tam zřítí,“ uvedl starosta obce Ladislav Koláček.

„Pouze nám byla učiněna nabídka, zda jsme ochotni odkoupit pozemky, pokud zámek zbourají. Nabídku projedná zastupitelstvo a rozhodne,“ dodal.

Demolice by podle odhadů mohla stát kolem 2,5 milionu korun.

„Od nás, pokud bychom akceptovali cenu za vyčištěnou plochu, by chtěli 3,2 milionu. Zastupitelé navrhují cenu snížit o 100 korun za metr. Jo to věc jednání,“ sdělil starosta s tím, že rada obce si nechá nezávisle odhadnout náklady potřebné na odstranění objektu a vyčištění pozemku pro další jednání s vlastníkem.

Obec by do budoucna chtěla zachovat a zrekonstruovat zámeckou kapli.

Úřad: Nelze nařídit odstranění

Podle odboru výstavby Městského úřadu v Uničově to na likvidaci chátrajícího objektu nevypadá.

„Firma odstranila, co bylo uvolněno, a byly provedeny úpravy ve dvoře. Pravidelně kvůli bezpečnosti provádíme kontroly na místě a ani po silných větrech před měsícem nedošlo ke zhoršení stavu,“ sdělil Michal Jančář z uničovského městského úřadu.

Dořešení případu správní cestou je podle úředníků komplikované. Na rozsáhlou stavbu, která je ve značně špatném technickém stavu, nyní potřebují statický posudek.

„Nemáme možnost nařídit odstranění stavby, pokud to není skutečně podloženo, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do vlastnických práv,“ sdělil Jančář.

Areál je nyní vlastníkem zabezpečen. Kolemjdoucí zvědavci si na místě přečtou, že nesmí na pozemky a do objektu vstupovat.

Rozsáhlý objekt, který postavil Řád německých rytířů, vlastní zlínská strojírenská společnost. Její vyjádření se opakovaně nepodařilo získat. Areál se v minulosti pokoušela prodat. 

Sídlo velmistra, škola i sklad bot

Zámek nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg.

Za napoleonských válek byl objekt upraven na lazaret.

Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple.

Zámek také sloužil jako dívčí škola řádovým sestrám.

Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Během II. světové války zabrali zámek Němci, kterým posloužil jako internační tábor.

Naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě požár je příčinou jeho žalostného stavu.