Podle odbroníků půdorysy vyhořelých stánků trhovců, patrně pocházejí ze 14 století, stejně jako z zbytky mětské dlažby. Byly v nich pozůstatky ohnišť, dvě mince a olověné závažíčko.

„Je pravděpodobné, že stánky s pranýřem souvisely. Kolem pranýře se shlukovali lidé a jistě tam byl velmi dobrý obrat,“ uvedl koordinátor archeologického výzkumu Pavel Šlézar z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Nasvědčuje tomu i to, že podobné stánky se našly také u zbytků pranýře objeveného při nedávné rekonstrukci Horního náměstí v Olomouci. Ten však měl základy o průměru 4,5 metru, zatímco uničovský kamenný kruh prolévaný maltou byl vysoký 1,1 metru a má průměr 2,5 metru.

„Jedná se však o výjimečné nálezy, něco podobného bylo zaznamenáno zatím jen ve městě Barthu v německém Meklenbursku,“ podotkl Šlézar.

Mimořádný význam vykopávek spočívá také v tom, že Uničov je společně s Bruntálem nejstarším takzvaným institucionálním městem, čili městem moderního typu na území celé České republiky. Jejich vznik v roce 1213 dokládá listina Přemysla Otakara I. vydaná o deset let později.

„Vznik středověkých měst souvisel s rozvojem hornictví, které do našich zemí přicházelo ze západu, zejména z Německa. Dolování drahých kovů stálo i u založení Uničova a Bruntálu,“ řekl archeolog.

V Uničově se navíc díky vhodnému podloží zachovaly všechny původní vrstvy.

„S napětím nyní čekáme, jestli se nám podaří zaznamenat předlokační osídlení, tedy z doby před vznikem města,“ dodal.

Příští týden by měl být dokončený archeologický průzkum severní části náměstí od ulice Dr. Beneše po ulici Medelskou.

„V těchto místech začne v pondělí dláždění, archeologové se mezitím se svým průzkumem přesunou na západní stranu náměstí. Od ulice Medelské po Litovelskou, tam by se mělo dláždit přibližně za dalších čtrnáct dní,“ doplnil tiskový mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.