Pane Šindláři, jak hodnotíte stav, ve kterém Jihoslovanské mauzoleum je?

Je ve stavu, kdy by mělo být obehnané plotem a nikdo by se k němu neměl ani přiblížit, protože hrozí, že se zřítí a něco se tam stane.

Jakým způsobem vaše sdružení dosud napomohlo k tomu, aby se Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech dočkalo opravy?

O mauzoleum se zajímám mnoho let. V roce 1997 jsme s partou nadšenců provedli po povodních deratizaci celé spodní části, kde jsou uložené ostatky padlých vojáků. Již několik let bombardujeme všechny státy bývalé Jugoslávie. Máme informace, že většina z nich o památku zájem nejeví a nechce se o ni starat. Jednali jsme také s Olomouckým krajem i městem, bohužel stále bez výsledku. Vedeme dialog také s českým ministerstvem zahraničních věcí, odkud by měl přijít konečně jasný výsledek.Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech s výmluvným transparentem

Jaký?

Prozatím není oficiální výstup, ale jedna z možností byla ta, že ministerstvo zahraničních věcí území s mauzoleem uzná jako srbské. Srbsko pak následně toto území delimituje na město. Proto nechápu nynější postup města, který může možný posun odsunout.

Jak to myslíte?

Nemůžeme čekat dalších šest měsíců, ani rok. Je třeba zasáhnout okamžitě. Bývalé jugoslávské státy daly městu jasně najevo, že o památník zájem nemají. Naše sdružení nemá dostatek finančních prostředků, ale snažíme se alespoň prostřednictvím jednání pomoc.

Kolik by podle vás rekonstrukce památníku s nápisem Ljubav za Ljubav stála?

V roce 1997 jsme založili nadaci na rekonstrukci mauzolea, kde se rozpočet na opravu pohyboval kolem osmi milionů korun. Dnes se hovoří o třiceti dvou, tato částka odpovídá realitě.