Ve středu o tom rozhodl akademický senát fakulty. Pro proděkana hlasovalo 12 z 21 přítomných členů. Protikandidátka Irena Smolová dostala o tři hlasy méně.

„Za velmi důležité považuji to, abychom udržovali excelenci ve všech činnostech, které děláme. Musíme udržovat vysoký výkon vědy a výzkumu, vysokou kvalitu vzdělávací činnosti a to doplnit kvalitní administrativou. Zejména na administrativě a organizaci ještě musíme zapracovat," uvedl po volbě Frébort.

Fakultu, na které již nyní pracují mezinárodní vědecké týmy, by chtěl ještě více zviditelnit ve světě.

„To se odrazí nejen v reputaci fakulty, ale předpokládám, že i v zájmu zahraničních studentů. To následně pozvedne úroveň i našich posluchačů," domnívá se Frébort, který hodlá motivovat k vytvoření studijních programů v anglickém jazyce. Vedle vědeckých výsledků chce oceňovat i výsledky pedagogické.

Volby kandidáta na děkana se dnes zúčastnili všichni členové akademického senátu fakulty. Ke zvolení bylo potřeba nejméně 11 hlasů. Frébort získal již v prvním kole volby o jeden víc. Návrh kandidáta na děkana předloží předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP rektorovi. Funkce by se měl nový děkan ujmout na počátku února příštího roku.

Profesor Frébort nahradí v čele fakulty dosavadního děkana Juraje Ševčíka, kterému končí druhé funkční období, a proto již kandidovat nemohl.

Volbou děkana přírodovědecké fakulty skončil na Univerzitě Palackého podzimní volební maraton, během nějž byl zvolen nový rektor a šéfové čtyř z osmi fakult. Univerzitu povede v příštích letech historik Jaroslav Miller, posty děkanů obhájili Jiří Lach na filozofické fakultě a Zbyněk Svozil na katedře tělesné kultury. Do čela pedagogické fakulty usedne nově Čestmír Serafín.

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. (nar. 1965)

Vystudoval obor Analytická chemie na PřF UP, poté studoval na Tottori Univerzitě v Japonsku.

Je autorem více než stovky odborných vědeckých publikací, věnuje se zejména výzkumu v oblasti biochemie, enzymologie a molekulární biologie.

Je členem řady prestižních společností a řešitelem nebo spoluřešitelem více než třiceti vědecko-výzkumných projektů