Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) posuzoval dopady spojení a podle jeho závěrů nebude mít fúze za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v odvětví.

„Spojením vzniklý celek bude přítomen na všech stupních řetězce – od úrovně produkce kravského mléka (stávající společnosti skupiny Agrofert), přes stupeň výkupu kravského mléka a jeho následných dodávek (společnost Milkagro), až po produkci mléčných výrobků (Olma),“ uvedl ve vyjádření ÚHOS.

Vzhledem k nízkým tržním podílům však ÚHOS dospěl k závěru, že dodavatelé spojujících se společností budou mít i po fúzi otevřenou možnost najít alternativní odbytiště.

„A rovněž tak stávající odběratelé produktů spojujících se soutěžitelů budou mít i nadále zachovánu možnost obracet se na alternativní dodavatele,“ sdělil.

Majitel zemědělského podniku Agrofert, podnikatel Andrej Babiš, je tak na dosah toho, aby impérium rozšířil o druhou největší mlékárnu v zemi a jednu z posledních, která je v českých rukou.

Firmu z 51 procent vlastní společnost Milkagro zemědělských podniků. Druhý největší podíl, 42,3 procenta, drží pardubická společnost Eligo.