Hlasování končí ve středu 21. listopadu 2018 v pravé poledne

A kde se vezmou peníze? Pochází z charitativní akce nazvané Deník holí hejtmana.

Hejtman dlouhodobě dává svůj poslanecký plat na charitativní účely, před několika měsíci souhlasil, že se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce.

Spočívala v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje mohl nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž věděl, že potřebuje peníze na dobrou věc.

„Osm z přihlášených projektů jsme mohli s čistým svědomím pustit do finále. Se všemi jsme naše čtenáře v uplynulém čtvrt roce seznámili v novinách i na webu. Teď už bude na čtenářích, aby rozhodli, komu dají nejvíce hlasů a komu tedy poputují peníze,“ řekl zástupce ředitele redakcí Deníku Martin Nevyjel.

Hlasovat můžete pro tyto projekty:

jejich popis a ANKETU najdete níže

1/ Projekt pro přímou pomoc YeahCoach

2/ Spolek Diké - Poradna pro zadlužené

3/ Hrazený rozvoz postižených dětí Mohelnice

4/ Seniorklub Cholina

5/ Perinatální hospic Dítě v srdci

6/ Spolek pro hipoterapii Ryzáček

7/ Kafrárna Jeseník

8/ Nezisková organizace Děti dětem

Peníze na správné místo

Deník dohlédne i na to, aby hejtman poslal svůj plat právě na tyto účely. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat.

„Do akce zapojíme i veřejnost, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého. Když tedy nějaká firma pošle 10 000 korun, musí hejtman dát také 10 000. A to až do výše 300 000 korun,“ vysvětlil už na začátku akce pravidla Martin Nevyjel.

Hejtman při neformálním setkání prohlásil, že jestli se lidé skutečně pošlou oněch 150 000 korun, tak dá nejen dalších 150 000 ze svého, ale ještě obětuje i svůj knír.

„Když jsem to slíbil, tak to udělám. Klidně se nechám oholit. Finančně…i pod nosem,“ potvrdil.

Výsledky hlasování hejtman se zástupci Deníku veřejně oznámí na podzimní akci Setkání s hejtmanem, kterou Deník každoročně pořádá. 

„Jsem rád, že můžeme pomoci správné věci. Ano, počítám s tím, že se ozvou lidé a budou říkat, že hlasování je nespravedlivé, ovlivněné a nevím, co ještě. Co na to říci? Snad jen to, že to riziko beru na sebe. Udělám maximum pro to, aby se peníze dostaly na správné místo. Věřím ve zdravý lidský rozum a poctivost našich čtenářů. Pokud by se však objevily jakékoliv důkazy o ovlivňování výsledků, ať už nasazením robotů či jinými technologiemi, zasáhneme. Ale nechce se mi věřit, že by lidé měli chuť podvádět, když vědí, že jde o peníze na dobročinnost,“ dodává Martin Nevyjel. 

Finálové projekty, o kterých hlasujete

Hlasování končí ve středu 21. listopadu 2018 v pravé poledne

ANKETA níže

1 / Projekt pro přímou pomoc YeahCoach

Snaží se o kvalitní vzdělání a vytvoření komunity lidí, která si vzájemně pomáhá v nouzi. Projekt YeahCoach v roce 2013 založil Robert Kopl a už se dostal do devíti zemí světa, jedná se o nezávislý systém přímé pomoci. Každý se do něj může přihlásit v jejich internetové aplikaci.

close Projekt pro přímou pomoc YeahCoach info Zdroj: YeahCoach zoom_in “V tomto systému mohou lidé sami pomáhat v nejrůznějších oblastech, nebo do pěti minut požádat širokou veřejnost o pomoc v nouzi. Sto procent prostředků pomoci vždy dorazí do zamýšleného cíle. Navíc jde o komunitu lidí, která se vzájemně vzdělává a pomáhá si,” uvedl Robert Kopl.

Příspěvek z projektu Oholte hejtmana by mohl přispět na další rozvoj společnosti YeahCoach.

“Je to záslužná pomoc společnosti i zvířatům. Snažíme se o další progres. Projekt YeahCoach je skutečným fenoménem této doby,” řekl Jiří Matušek, který se na projektu podílí a do souteže Oholíme hejtmana jej nominoval.

“Společně můžeme uskutečnit to, po čem dlouhodobě toužíme. Tím je kvalitní vzdělávání pro všechny zdarma a komunita, která si navzájem skutečně pomáhá,” dodal zakladatel společnosti Kopl. (bb)

2 / Poradna pro zadlužené a lidi ve finanční tísni

Poradenství v oblasti úvěrů, exekucí a dluhů poskytuje v Šumperku spolek Diké. Pro klienty pracují zdarma ve svém volném čase. Chod kanceláře, veškeré prostředky a techniku si ale musí hradit sami, a tak svoji činnost přestali propagovat a pomáhají jen lidem, kteří k nim přijdou na základě doporučení známých nebo bývalých klientů.

close Ilustrační foto info Zdroj: Deník zoom_in “Myslím si, že je to škoda. V případě finanční krize nemusí být jediné řešení vyhlásit osobní bankrot, někdy by možná bylo i jiné východisko, a kdo jiný by měl v této situaci poradit než člověk, který tomu rozumí,” říká Jana Zupková, která společnost do projektu Oholíme hejtmana nominovala.

Ministerstvo spravedlnosti ČR dalo lidem ze spolku Diké akreditaci, že mohou podávat za občany návrhy na oddlužení k soudu, ale nedalo jim možnost být za tuto práci odměněni.

“Myslím si, že tato činnost je velmi záslužná a v dnešní době potřebná. Takto pomáhají lidem už déle než 4 roky. Ti, kteří v minulosti využili jejich služby, mohou potvrdit, že v době, kdy prožívali svoji finanční krizi, byl pro ně přístup lidí z poradny velkou útěchou. Byla bych ráda, kdyby získali prostředky pro svoji činnost a mohli tak pomáhat více lidem,” dodává Jana Zupková. 

3 / Hrazený rozvoz postižených dětí

Paní Lenka Bláhová ze Zábřehu zareagovala na výzvu akce Oholte hejtmana, protože má doma postiženou dceru, která už osm let navštěvuje školu v Mohelnici, kde ještě do minulého měsíce fungoval pro postižené děti jejich svoz a rozvoz do a ze školy.

close Ilustrační foto. info Zdroj: Deník zoom_in Bohužel škola tuto službu ze dne na den zrušila. V případě výhry by tak paní Bláhová chtěla zařídit pokrytí výdajů za tyto služby.

„Nikdo ze zdravých lidí si nedokáže představit komplikace, které nám rodičům tímto nastaly. Škola by potřebovala automobil na převoz těchto dětí . Momentálně je stav takový, že rodiče si musí dopravu dětí platit a to znamená pro nás rodiče měsíční částku tři a půl tisíce korun. Přitom tyto děti dostávají od státu měsíčně takzvaně na benzín jen pět set padesát korun,“ uvádí Bláhová.

Podle ní je zarážející také fakt, že zdraví školáci budou mít od června dopravu za dvacet pět procent jízdného, ale rodiče postižených dětí musí dopravu platit. Vadí jí také přístup vedení školy.

„Moje dcera má diagnózu těžké mentální retardace, dětské mozkové obrny a autismu. Je trvalé na plenách, sama ujde pouze pár kroků a to ji někdo musí pomáhat,“ uvádí komplikace spojené s přepravou klasickou dopravou Bláhová.

Rodiče podle ní sice dostávají příspěvky na děti, což byl také argument paní ředitelky, že si mohou hradit cestovné sami, podle Bláhové ale tyto peníze jdou úplně na jiné věci, jako jsou léky a pleny. 

4 / Seniorklub Cholina 

Příběh Seniorklubu Cholina se začal psát v roce 2007. V září toho roku totiž pořádala kulturní komise obce Cholina posezení pro seniory, kde pozvala taneční soubor seniorklubu Majetín.

Cholinským seniorům se vystoupení líbilo a rozhodli se tak založit si klub vlastní. Vyslali své zástupce do okolních vesnic, aby se poradili, jak takový klub založit.  První schůzka klubu se konala dvacátého druhé ledna 2008.

close Členové Seniorklubu Cholina info Zdroj: archív Seniorklubu Cholina zoom_in „Peníze bychom využili na náš provoz, na rozpočet k námi pořádaným akcím,“ uvádí předseda klubu Josef Doležal příklady toho, co by dělali s případnou výhrou v charitativní akci Oholte hejtmana.

„Děláme spoustu tanečních zábav, podílíme se na pořádání obecních akcí v rámci Mezinárodního dne dětí, Mezinárodního dne žen, ale vyjíždíme také na různé krajské akce,“ pokračuje Doležal.

Jelikož klub dodneška nedisponuje žádným vlastním prostorem, část peněz z výhry by případně rádi investovali do svého vlastního zázemí.

„My tady zatím nemáme nic, takže pokud by se nám podařilo v rámci soutěže Oholte hejtmana zvítězit, nejspíš bychom peníze využili k pronájmu nějaké místnosti,“ dodává Doležal.  (lub)

5 / Perinatální hospic Dítě v srdci 

Perinatální hospic Dítě v srdci vznikl po několika letech práce a úvah o tom, jakým směrem přesně se vydat a jak uchopit potřebu začlenit perinatální hospicovou péči do českého zdravotnictví. Tvoří ho převážně ženy s osobní zkušeností, kdy během těhotenství byla děťátku diagnostikována život limitující vada.

close Tým perinatálního hospice Dítě v srdci info Zdroj: Deník / Barbora Burešová zoom_in Peníze by spolek využil tvorbu vzpomínkových krabic, vytvoření bezpečného prostředí a poskytnutí možností, jak prožít a ulevit si v období truchlení nad ztrátou dítěte. V rámci charitativní akce Oholte Hejtmana jej nominovala jeho pracovnice Petra Kolčavová.

„Perinatální hospic pečuje o rodiny, jejichž dítěti byla v těhotenství diagnostikovaná život limitující vada a o rodiny, které přišly o dítě před, při nebo po narození. Nikoho nesoudíme, doprovázíme i rodiny, které se rozhodnou pro ukončení těhotenství. Naše práce se pomoci rodině projít toto extrémně náročné období,“ vysvětluje činnost spolku Kolčavová.

Tým lidí, který se o rodiny stará, řídí Alena Peremská. „V současné době již spolupracujeme s Gynekologicko-porodnickým oddělením ve nemocnici ve Šternberku a začínáme komunikovat s lékaři v nemocnici v Šumperku,“ dodává Peremská.

6 / Spolek Ryzáček s nabídkou hipoterapie

Zvířata nám poskytují přátelství, někdy ale člověku dokážou psychicky i fyzicky pomoct. Ve spolku Ryzáček ve Vyšehorkách, místní části obce Líšnice na Šumpersku tuhle praxi dobře znají.

V tamním areálu najdeme slepice, králíky, kozy ale především koně. Ryzáček se totiž věnuje hiporehabilitaci a je jedním z nominovaných příběhů projektu Deníku Oholte hejtmana.

close Ryzáček, z.s. info Zdroj: Ryzáček zoom_in Spolek Ryzáček funguje ve Vyšehorkách už dvanáctým rokem, především se tady věnují hipoterapii a aktivitám s využitím koní.

„Nově nabízíme psychoterapii pomocí koně a parajezdectví. Jsou to aktivity, které poskytujeme pro děti, mládež a dospělé se zdravotním a sociálním znevýhodněním z Olomouckého kraje a nejen z něj. Jezdí k nám i odjinud,“ říká Hana Bednáříková, předsedkyně spolku Ryzáček.

Klientů prý mají dostatek, největší zájem je o hipoterapii, ale taky o individuální psychoterapie s pomocí koní.

„Plno máme i ve volnočasových kroužcích a příměstských táborech a to jsme je ještě na tento rok oficiálně ani nevypsali. Jsou určené zdravým dětem, ale máme i děti z kroužků, které mají nějaký zdravotní hendikep. Jsou začleněné do skupinky zdravých dětí a není to žádný problém,“ vysvětluje Hana Bednáříková.

Během doby svého fungování, se Ryzáček neustále rozvíjí. Přibylo aktivit, ale i personálu.

„Daří se nám areál udržovat a jsme schopni si více financovat vlastní aktivity. Ale stále jsme ještě závislí na pomoci od kraje, města nebo fyzických osob,“ krčí rameny předsedkyně. Do budoucna by pak chtěla dosáhnout toho, aby se stali střediskem praktické výuky a to, jak pro hipoterapii, tak pro psychoterapii pomocí koní.

Areál Ryzáčka je volně přístupný veřejnosti každý den a kdo by se chtěl na koni svézt, není problém. K vidění i pohlazení tam jsou taky drobná i větší hospodářská zvířata.

„Kdyby chtěl někdo nějakou lekci, je možné se domluvit na výcvik jezdce nebo koně a naší cvičitelkou. Máme i výcvikové středisko pro koně, když s ním je nějaký problém nebo ho chtějí něco naučit,“ připomněla ještě.

Případné peníze z projektu Oholte hejtmana by využili pro koně. „Zaplatili bychom veterinární péči, strouhání kopyt a taky pomůcky pro koně. Potřebujeme nová sedla, uzdy nebo třeba kloubní výživu, aby nám dlouho vydrželi,“ doplňuje Hana Bednáříková. 

7 / Kafrárna Jeseník - herna a centrum 

Jesenická kavárna by peníze využila na zútulnění a centrum pro rodiče a děti s různými poruchami a vrozenými vadami

Jeseník – Netradiční hernu pro děti, taky voňavou kávu a sladké pokušení, nabízí kavárnička nedaleko centra Jeseníku. Kafrárna s hernou pro děti, je jedním z nominovaných příběhů projektu Deníku Oholte hejtmana.

close Mezi nominacemi v projektu Oholte hejtmana je i jesenická Kafrárna s hernou pro děti info Zdroj: archiv Marie Teocharisová zoom_in Podnik se veřejnosti otevřel loni v srpnu a navštěvují jej maminky s dětmi nejen z Jeseníku, ale i z Brna nebo Prahy.

„Před lety mi dcera říkala, že by se chtěla vrátit z Brna domů, na Jesenicko. Bála se ale, že nenajde práci, protože je u nás vysoká nezaměstnanost a tak si řekla, že bude podnikat. Začala mi popisovat svou představu a nadchlo mě to,“ vzpomíná Věra Baťová Teocharisová, maminka Marie Teocharisové.

Když rodina objevila ideální prostory, během několika měsíců za pomocí šikovných rukou vedle kavárny vyrostlo v herní části malé městečko, plné barevných domů. Své místo tam našla autodílna, lékař, pizzerie nebo třeba i obchod s oblečením na panenky.

„Děti jsou maximálně spokojené, rády si hrají na doktory, opravují auta,“ popisuje paní Věra. Přiznává, že tržby nejsou takové, jaké by si představovaly, málo peněz jim brání v dalších plánech i zvelebení podniku. Dnes v něm pracuje dcera Marie jako barmanka a paní Věra, coby cukrářka.

„Podnik nestačí vydělávat ani na provozní výdaje a nájem. Doufali jsme, že časem z našetřených peněz zakoupíme nové stolové a sedací vybavení a to pořízené z bazarových nabídek vyměníme za nové, ale to je zatím v nedohlednu. Na otevření podniku jsme nečerpali žádné dotace, podnik byl financován za pomoci celé rodiny,“ vysvětluje Věra Baťová Teocharisová.

Kdyby se jim podařilo peníze z projektu Oholte hejtmana získat, kromě zútulnění kavárny by chtěly vytvořit centrum pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi s různými poruchami a vrozenými vadami. Nechyběly by ani besedy s odborníky.

„Já bych chtěla vytvořit maňáskové divadlo za spolupráce žáků místní základky. To jsou naše vize a sny, které vedly dceru i mne k otevření této kavárny. Zatím ale na to nemáme peníze a chybí nám další ruce,“ pokrčila rameny.

I to jsou důvody, proč se do projektu Oholte hejtmana přihlásily. „Důvod byl jednoduchý. Přečetla jsem si článek a říkala jsem si, že, když někdo nabízí nějakou tu korunu, tak to zkusím. Peníze by se nám moc hodily,“ doplnila žena.

8 / Nezisková organizace Děti dětem

Rostislav Vaněk se svou neziskovou organizací Děti dětem zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, pořádané na podporu charitativních projektů, přesněji dětí, jenž potřebují podat pomocnou ruku. V rámci charitativní akce Oholte Hejtmana jej nominoval Jiří Malysa.

close Iniciátor projektu Děti dětem Rostislav Vaněk a postižená Elenka info Zdroj: Archiv Děti dětem zoom_in „Děti dětem pomáhají s prezentací, medializací a osvětou spojenou s naplňování specifických potřeb a řešení specifických problémů hendikepovaných dětí. Hlavní činnost iniciativy Děti dětem spočívá v organizací sportovních, kulturních a společenských akcí pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte,“ vysvětluje fungování své organizace Vaněk.

Iniciativa funguje letos prvním rokem, do roku 2017 pořádal Vaněk akce sám od sebe pro hendikepované děti, popudem ke vzniku iniciativy byl úspěch loňského fotbalového turnaje, kde vybral pro postiženou holčičku Elenku čtyřicet tisíc korun.

„Jelikož jsem fotbalový trenér, zatím se soustřeďujeme hlavně na fotbalové turnaje, postupem času bychom rádi rozšířili působnost i na další sporty,“ doplňuje Vaněk.

Rostislava Vaňka nominoval do charitativní akce Oholte hejtmana jeho kamarád Jiří Malysa. „Je to chlap s obrovským srdcem ač sám nemocen pomáhá druhým. Má můj obrovský obdiv. Já sám jsem spolupracovníkem iniciativy a snažím se pomáhat a podporovat jak to jde,“ říká Malysa. (lub)