Beton a elektřina?

Jaroslav, člověk angažovaný v oblasti ochrany přírody, upozorňuje: „Taková stavba by měla podle mého názoru podstoupit EIA, tedy posouzení jejího vlivu na životní prostředí.“

Zmiňuje, že beton, jenž má tvořit plášť budovy, budou muset na vrchol Kosíře vyvézt domíchávače.

„Na vrcholek ale nevede žádná cesta, tudíž stavbaři tam budou muset vytyčit novou trasu. Navíc, těžká auta naložená betonem pojedou přes silniční mosty. Budou dost pevné na to, aby takovou tíhu vydržely?“ ptá se.

Podotýká, že beton ve stěnách rozhledny bude muset držet silná železná konstrukce.

„Kdo a jak ji svaří, když na vrcholku kopce není ani zavedena elektřina?“ argumentuje.

Když Jaroslav viděl studii rozhledny honosící se otevřenou konstrukcí, nedalo mu, aby nepoukázal: „Do stavby bude nejspíš pršet a sněžit. Schodiště pak mohou být pro lidi nebezpečná.“ Přiznává, že i on by na Kosíři rád viděl rozhlednu, ale úplně jinou.

„Vyhlídku ze dřeva. Třeba podobnou, jakou mají ve Velkém Roudném v Nízkém Jeseníku,“ přiblížil s tím, že jde o šestipatrovou, dvacet metrů vysokou dřevěnou konstrukci na betonových základech.

Architekt kontrujeVizualizace rozhledny

Architekt Svatopluk Sládeček z ateliéru NEW WORK, který rozhlednu Velkém Kosíři navrhnul, ubezpečuje, že betonu do jejich stavby přijde mnohem méně, než si veřejnost dokáže představit.

„Vnější plášť totiž bude kamenný a celá stavba odlehčená,“ podotýká. Ohledně svařování ocelových prvků není podle jeho slov rozhodnuto, zda nakonec konstrukci řemeslníci nesmontují.

„I kdyby se svařovalo, použije se pro výrobu proudu agregát,“ řekl architekt.

Protože jde o drobnou stavbu, nemusí kosířská rozhledna projít EIA. „Posouzení jejího vlivu na krajinu ale vypracováno bylo a získalo kladné hodnocení,“ zdůraznil Sládeček.

Na vyhlídku i v zimě

O možném zimním provozu rozhledny prohlásil: „Stavba se může na zimu zamykat. Nebo zůstane otevřená s tím, že bude na každém návštěvníkovi, zda si její schody troufne vyšlapat.“

Jaromír Crha, starosta obce Slatinky, v jejímž katastru má rozhledna stát, uvažuje o celoročním provozu.

„Přes zimu by ale měla být otevřena pouze o víkendech.“ Pro skupiny, které se o její prohlídku v tomto období přihlásí, bychom ji ovšem zpřístupňovali i ve všední dny,“ vzkazuje.

Územko v kapse, čeká se na stavebko

Starosta Slatinek připomněl, že projekt rozhledny na Velkém Kosíři získal územní rozhodnutí. Architekti nyní připravují podklady pro stavební řízení, v rámci něhož bude mít veřejnost možnost stavbu připomínkovat.

Cena rozhledny má být kolem jedenácti milionů korun. Zaplatí ji nejspíš evropské, krajské, obecní, firemní i osobní zdroje.

„Pořádáme veřejnou sbírku, v rámci níž prodáváme například schody rozhledny. Čtrnáct z celkového počtu dvou set jedna stupňů už našlo své kupce,“ zmínila se předsedkyně Mikroregionu Kosířsko Hana Rozsypalová.

Od rozhledny si vesnice ležící v okolí kopce Kosíře slibují oživení turistického ruchu, což pomůže naplnit jejich obecní pokladny.

Novostavba je ztvárněna jako komolý kužel posazený na nízkém soklu zakončený lehkou prstencovitou stříškou. Do podstavy kužele stavbaři umístí základní zázemí nutné pro provoz budovy. Po točité rampě vystoupáme k patě rozhledny, k jejímu vstupu. Dvojitá horizontální konstrukce ukrývá převýšený prostor tvořený železobetonovým jádrem a štěrbinu vzniklou přiložením kamenného pláště. Na vnitřní část rozhledny se budou moci návštěvníci dívat z balkónů posazených v různých výškách. Štěrbinou stoupá železobetonové schodiště vzhůru po šroubovici až na plošinu vyhlídky ve výšce 32 metrů – to je úroveň těsně převyšující okolní stromový porost. Stavba bude bez elektroinstalace a napojení na rozvod vody. Odpad sociálního zařízení bude sveden do jímky nedaleko místa stavby. Zdroj:www.kosir.cz