„Architekt pro nás před nedávnem zpracoval návrh, jak by vypadala dřevěná rozhledna,“ potvrdila v úterý Hana Rozspypalová, předsedkyně Mikroregionu Kosířsko a starostka obce Těšetice.

Podle původního návrhu zpracovaného renomovaným ateliérem Svatopluka Sládečka měl vzniknout betonový skelet opláštěný kameny. Stavba takové rozhledny by přišla na více než deset milionů korun.

Ze silných evropských dotačních titulů ani krajských zdrojů se však zatím peníze získat nepodařilo.

„Začali jsme proto přemýšlet o levnějším řešení, a tím je právě dřevo,“ konstatovala Hana Rozsypalová. Nezastírá přitom, že životnost dřevěné vyhlídky by byla kratší, než u stavby z betonu.

„V současné době zvažujeme všechny varianty a hledáme partnery ke spolufinancování. Oslovili jsme například Lesy České republiky,“ doplnila starostka Těšetic.

Po prvním jednání s regionálními špičkami této státní firmy, na jejímž pozemku má rozhledna stát, byl učiněn první krok. Obě strany se dohodly na společné prohlídce vrcholku Velkého Kosíře.

„Schůzku jsme si domluvili v lednu příštího roku,“ doplnila Rozsypalová.

Mikroregion Kosířsko shromáždil dosud na stavbu rozhledny zhruba sedm set tisíc korun ve veřejné sbírce. Zájemci si mohou symbolicky koupit jednotlivé schody za nejméně deset tisíc korun.

„Prodej stále probíhá,“ ujistila starostka a vzkázala, že podrobnosti o sbírce i plánované stavbě se lidé dozví na tradičním novoročním výstupu na vrchol Kosíře. „Mikroregion tam bude mít svůj stánek,“ poznamenala.

Nový návrh - dřevěná rozhledna s okulárem ve stropě

Svatopluk Sládeček z brněnského atelieru New Work, který zpracoval oba návrhy rozhledny, představuje projekt dřevěné vyhlídky takto:

„Novostavba je ztvárněna jako komolý kužel s dokola obíhající šroubovicí schodiště. Do kamenné podstavy je umístěno základní zázemí nutné pro provoz budovy.“

Rozhlednu tvoří dřevěná konstrukce opláštěná vodorovnými dřevěnými latěmi. Po kuželu obíhá na způsob šroubovice schodiště obdélného průřezu. Jeho plášť je navržen z plechu antracitové barvy s průběžným bezrámovým zasklením.

Rozhledna na Kosíři - perspektivy návrhu dřevěného řešení stavby

Perspektivy nového návrhu

Vnitřní kuželovitý prostor by byl pozorovatelný z balkónů posazených v různých výškách. O přírodní světlo by se postaral mohutný okulár ve stropě. Schodiště stoupá na plošinu vyhlídky ve výšce šestatřiceti metrů.

Rozhledna na Kosíři - řez půdorys návrhu dřevěného řešení stavby

Řez a půdorys nového návrhu

Na vrcholku Velkého Kosíře už dřevěná rozhledna kdysi stála. Místní turistický spolek v roce 1927 slavnostně otevřel jednoduchou dřevěnou konstrukci vysokou dvacet šest metrů. V roce 1939 však musela být kvůli špatnému technickému stavu odstraněna.

Podle architekta Sládečeka je kopec, který ční do výše 441 metrů nad mořem, důležitou a nápadnou dominantou rovinaté Hané.

„Navíc je opředen mnoha mýty,“ podotkl s tím, že přírodní park Kosíř vešel ve známost archeologickými nálezy. Byla zde objevena takzvaná Kosířská Venuše – torzo hliněné sošky a na východních svazích pak pazourkové lovecké nástroje. Turisty k procházkám láká i bohatá fauna a flóra. Na kopci roste teplomilná květena, žije vzácný hmyz a mnoho druhů ptáků. (rh)

SROVNEJTE

Vizualizace rozhledny na Kosíři

Původní návrh

Rozhledna na Kosíři - vizualizace návrhu dřevěného řešení stavby

Nový návrh