Bunkry v pohraničí si nejčastěji pořizují fandové vojenské historie, kteří se je pokoušení opravit do původní podoby. Koupit bunkr od resortu obrany není složité, pokud o něj neprojeví zájem vlastník pozemku. Ten má ke stavbě předkupní právo.

Polovina z aktuální nabídky je ovšem bez pozemku a dostat se k „pevnosti“ může být pro nového vlastníka problém. Pěšky se k bunkru dostane, horší to bude s příjezdem autem. Vlastník pozemků rovněž může zkomplikovat případné úpravy objektu.

V březnové nabídce je například bunkr nacházející se 1,2 kilometru u Starého Města pod Králickým Sněžníkem v těsné blízkosti turistické trasy navazující z města na Novou ulici. Bylo zahájeno řízení o prohlášení za nemovitou kulturní památku. Bunkr je s pozemkem a obrana za něj požaduje minimálně 79 tisíc korun.

S pozemkem je také objekt ve Velkých Heralticích na Opavsku s minimální kupní cenou 23 560 korun. Pevnost stojí uvnitř motokrosové tratě asi kilometr od Velkých Heraltic. Jde o železobetonovou stavbu z roku 1938 bez většího poškození.

Na prodej je bunkr v Bělé pod Pradědem, části Domašov. Ten je bez pozemku a obrana za něj chce alespoň 29 780 korun.

„Řopík“ z roku 1938 leží ve svahu Domašovského kopce obklopen loukou užívanou jako pastvina a pod několika vzrostlými stromy. Byl podán návrh na prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku.

Ze zájemců o koupi bunkrů, kteří splní stanovené podmínky, bude vybrán vhodný kupec na základě jediného kritéria, a to nejvyšší nabídnuté kupní ceny.

Bližší informace najdou zájemci na internetových stránkách www.onnm.army.cz.