Říká, že bez podpory rodiny, ale taky stipendií by studium zvládala jen těžko.

S vysokoškolským studiem teď sympatické mladé Romce pomáhá Nadace Open Society Fund Praha. A není sama, komu nadace v kraji pomáhá.

Třiadvacetiletá Andrea pochází z Jeseníku.

„Žily jsme v městském bytě v Jeseníku s mojí maminkou a mladší sestrou," vypráví hezká dívka s kudrnatými vlasy.

Po ukončení povinné školní docházky v Jeseníku se Andrea rozhodovala, kam se vydá na střední školu.

Nakonec si vybrala podobný směr jako její maminka, která v té době pracovala coby terénní sociální pracovnice.

„Po základní škole jsem začala navštěvovat Střední školu sociální péče a služeb v Zábřehu. Tehdy mi maminka vyřídila první stipendium," přiznává dívka.

Dobrovolnictví, stáže, jazykové kurzy

Po střední škole zamířila do Olomouce, kde začala studovat obor charitativní a sociální práce souběžně vyučovaný na Vyšší odborné škole sociální Caritas a Univerzitě Palackého, kde získala bakalářský titul a v současné době ve studiu tohoto samého oboru pokračuje na Cyrilometodějské teologického fakultě.

„Ačkoliv je maminka jen vyučená kuchařka, vždy mi vštěpovala, jak je vzdělání důležité pro další život. Velice toužila po tom, abych měla jako první z rodiny maturitu. Navíc maminka pracovala jako terénní sociální pracovnice, byla pro mě vzorem, nejen z toho důvodu jsem se rozhodla pro studium sociální práce," přemítá studentka, která aktuálně žije nedaleko Kroměříže a na univerzitu každý den dojíždí takřka padesát kilometrů.

Stipendium jí výrazně pomáhá. Zároveň ale upozorňuje, že nic není zadarmo.

Pravidelně absolvuje dobrovolnickou činnost a stáže nad rámec školy, navštěvuje jazykové kurzy, aby se mohla účastnit mezinárodních aktivit, a taky se snaží o co nejlepší školní výsledky.

„Občas si říkám, že chci více času sama pro sebe, ale zároveň si uvědomuji, že absolvování dobrovolnické služby a stáže mi přináší mnoho zkušeností a zážitků, což vnímám jako přínos pro své budoucí pracovní uplatnění. V rámci těchto aktivit mám možnost a potřebu nabízet podporu ostatním lidem, tak jaké se dostává mně od Nadace Open Society Fund Praha," míní.

Se změnou života musí začít u sebe

O stipendium žádá každý rok a byla by ráda, kdyby jí pomáhalo až do závěrečného absolvování studia.

„Jsem za to nesmírně ráda, protože díky němu můžu studovat v prezenční formě. Vzdělání je pro mě důležité, chci jej mít, abych se mohla v budoucnu uplatnit," upozorňuje dívka.

A jaké má životní cíle? Chce pracovat s mladými lidmi, chce jim ukázat, že pokud chtějí změnit vlastní život, tak musejí začít sami u sebe.

„Taky bych chtěla mít vlastní rodinu, několik dětí, psa a těšit se do práce, pomáhat lidem a jednoduše být spokojená a užitečná. Rodina pro mě hraje důležitou roli. Moje rodina mi hodně pomohla, motivovala mě. Rodina je pro mě určitě základ, od kterého se pak odvíjí mnohé," doplňuje Andrea Beňaková.