„Zapojit se může kdokoli, kdo je takovému setkání otevřený. Snažíme se, aby rodiny měly vždy něco společného. Pojítkem mohou být podobně staré děti, bydliště ve stejném místě nebo práce. Neměli by to však být kamarádi nebo by se neměli přímo znát,“ uvedla Jana Odevzdaná, koordinátorka projektu v Olomouckém kraji.

Zájemci se mohou do neobvyklé akce přihlásit do 21. listopadu. Termín oběda je stanoven o dva dny později – na neděli 23. listopadu. „Je to příležitost, kdy se lidé mohou více poznat, zbavit se obav a předsudků a třeba si najít i nové přátele,“ uvedla koordinátorka.
Loni se společného oběda v Olomouckém kraji zúčastnilo pět rodin. „Účastníci se nejprve musejí dohodnout, kdo bude hostitel, a my potom z projektu uvolníme peníze na potraviny, z nichž bude oběd. Všichni se tímto způsobem setkají jen jednou a pak už záleží na nich samotných, zda se budou chtít vídat i dál,“ dodala Odevzdaná.
Více informací zájemci najdou na webových stránkách www.slovo21.cz.