Nová odlehčovací služba má pomáhat rodinám, které pečují o děti s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra. Kapacita bude až pro deset dětí ve věku od narození do sedmi let.

Rodiče a pečující osoby si díky této novince budou moci od náročné a dlouhodobé péče, která výrazně zasahuje do celkového fungování jejich rodin, odpočinout.

Pobyt v průběhu pracovního týdne jim umožní také vyřizování úředních záležitostí a zapojení se do kulturního a společenského života.

„Prostřednictvím odlehčovací služby chceme poskytovat pomoc dětem i pečujícím rodinám. Služba díky individuálně zacíleným činnostem usnadní dlouhodobé setrvávání dětí s postižením v domácí péči,“ vysvětlila ředitelka olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.

Nová služba doplní zřejmě už od ledna 2023 nabídku jiných zařízení, která v Olomouckém kraji tuto službu poskytují, ale zájem rodičů stále převyšuje jejich kapacity.