Těžaři se však cenného vápence vzdát nehodlají a již připravují kroky, aby vyvrátili závěry o riziku dopadu těžby na podzemní vody v jedné z nejvýznamnějších krasových oblastí České republiky.

Proti usnesení ministerstva se mohla firma odvolat k ministru životního prostředí. Takzvaný rozklad však podle svých slov nepodala.

„K ukončenému přezkumnému řízení jsme rozklad nepodali. Z jeho odůvodnění bylo zřejmé, že by takový postup byl neefektivní a zbytečný,“ reagoval Milan Křivohlavý ze společnosti Agir.

„Připravujeme další kroky, které budou směřovat k eliminaci pochybností o víceméně spekulativních rizicích při povolení obnovy těžby vysokoprocentního vápence v chráněném ložisku na historické lokalitě lomu na Hvozdečku,“ sdělil Deníku.

Veřejné projednávání záměru těžby vápence v prostoru Hvozdečko
Těžbu u Bouzova ministerstvo zamítlo. Lom v nedohlednu

Proti těžbě jsou okolní obce, kde se obyvatelé obávají dopravní zátěže, hluku, ale také dopadu dobývání horniny na krajinu. Petici podepsalo 2500 lidí.

„Pro občany Hvozdečka je závěr ministerstva jistě dobrou zprávou. Samospráva za nimi stojí. Bude na těžební společnosti, aby prokázala, že dobývání vápence nebude ohrožovat životní prostředí. Musí splnit všechny zákonné podmínky,“ reagoval starosta Bouzova Zdeněk Foltýn.

Z Tabulového vrchu v Olomouci mizí bývalé vojenské objekty za areálem fakultní nemocnice
Z Tabuláku zmizela bývalá kasárna. Přesune se tam zubní klinika?

Ministerstvo: V ohrožení vodní zdroj

Ministerstvo životního prostředí vyšlo ze závěru posudku České geologické služby, která na základě podkladů procesu EIA uzavřela, že nelze prokazatelně vyloučit možnost negativního ovlivnění podzemních vod v jedné z nejvýznamnějších krasových oblastí České republiky.

V ohrožení by byl vodní zdroj Čerlinka. Ministerstvo sice vytklo ne zcela dostatečně ověřené podklady v dokumentaci a ne zcela objektivní závěry, ale nesouhlasné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí vydané krajským úřadem podle centrálního úřadu nezákonné nebylo. Olomoucký krajský úřad rozhodl zamítavě již podruhé.

Těžaři mají problém i se samotným lomem. Před šesti lety sice Obvodní báňský úřad stanovil dobývací prostor u Bouzova, jenže neměl kladné stanovisko v rámci posouzení vlivu těžební činnosti na životní prostředí.

Soud proto toto rozhodnutí báňského úřadu v loňském roce zrušil jako nezákonné. Obvodní báňský úřad vyzval společnost, aby doplnila podklady, jak je uvedeno v rozsudku soudu. Jedním z nich je stanovisko k posouzení vlivu na životní prostřední. To je však nesouhlasné.

Mosty u Vinar a Čekyně, které jsou součástí dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem.
Most mezi Přerovem a Olomoucí je hotový, auta tam ale ještě nepustí
U Nákla se dobývá štěrkopísek přes 20 let
Vzniknou u Nákla další jezera? Jasno bude do roka