O tom, že nechodit na prevenci není žádné hrdinství, o samotném vyšetření a životě po operaci nádoru prostaty hovoří v rozhovoru pro regionální Deník přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vladimír Študent.

Pane docente, máte strach z rakoviny prostaty? O nemoci, příčinách i léčbě, toho víte jako málokdo v Olomouckém kraji, děsí vás?
Mám velkou úctu k tomu, že je člověk zdravý a onemocnění nemá. Vím, že toto onemocnění může muži, který je zcela zdráv, a mladší než já, podstatně zkomplikovat život. Proto doporučuji všem, aby dbali na správný životní styl a chodili na pravidelné preventivní prohlídky. Nejenže o tom mluvím, sám to dodržují a sleduji si hladinu PSA. Díky tomu vím, že jsem v pořádku a mohu na další kontrolu za dva roky.

Kdo by se měl mít na pozoru?
Rozhodně každý muž po padesátce. I když v rodině nemá výskyt žádného nádorového onemocnění, by si měl nechat otestovat svou hladinu PSA.

Jsou tací, kteří jsou ohroženější a u nichž se dá předpokládat, s vyšší mírou pravděpodobnosti, že by mohli rakovinou prostaty onemocnět?
Mezi rizikové rozhodně patří muži, u jejichž otce nebo bratra se vyskytla rakovina prostaty. Stejně tak je zvýšené riziko u těch mužů, jejichž maminky nebo sestry měly rakovinu prsní žlázy, protože i v takovém případě může být genetická závislost vzniku nádoru.

Fotbalový stratég a bývalý trenér reprezentace Karel Brückner na preventivním vyšetření. Snímek Jindřicha Štreita ze série Tichá nemoc věnované tématu rakoviny prostaty

Fotbalový stratég a bývalý trenér reprezentace Karel Brückner na preventivním vyšetření na urologické klinice. Snímek Jindřicha Štreita ze série Tichá nemoc věnované tématu rakoviny prostaty. Autor: Jindřich Štreit. Repro: DENÍK

Jsem kluk, jehož táta měl karcinom prostaty, a je mi třicet let. Už bych se měl hlídat a chodit na preventivní prohlídky?
Syn, u jehož otce se objevila rakovina prostaty do 65 let, je ve vysokém riziku, že toto onemocnění může mít také. Ve čtyřiceti by měl rozhodně zpozornět a jít na test PSA a vyšetření. Pokud bude hladina PSA menší než jedna, může na kontrolu jednou za pět let. Pokud je vyšší, měl by k lékaři jednou za rok, jednou za dva roky – je to individuální a záleží to na hladině PSA.

Vedle genetické zátěže, která je zásadní, jsou další faktory ovlivňující možný vznik tohoto zhoubného onemocnění?
Studie prokázaly, že je to nadváha, obezita, a malá fyzická aktivita. Pokud bychom se bavili o skladbě potravy, pak vyšší příjem živočišných tuků.

Na Hané bychom to měli říct asi hodně hlasitě…
Slaniny, tlačenky, klobásky znamenají velké riziko pro vznik a rozvoj rakoviny nejen tlustého střeva, ale také prostaty. Červené maso by se mělo konzumovat minimálně. Upřednostnit bychom měli mořské ryby.

Plíživá tichá nemoc 

Zmínil jste ryby, ale u vitaminu D je to složitější. Když je ho hodně, je to údajně také problém. Je to tak?
Velké množství v potravě je také rizikové. Musí být zlatá střední cesta.

Zmínil jste i fyzickou aktivitu. Co mužům, třeba i v pozdějším věku, doporučujete v rámci prevence?
Nemusí se věnovat žádným náročným sportům, stačí jezdit na kole, vyrazit na delší procházky.

Hraje nějakou roli sexuální aktivita? Myslím tím, že by muž v pozdějším věku, který v tomto směru třeba tak aktivní není, byl ohroženější?
V odborné literatuře se dočteme o možném vlivu příliš včasné sexuální aktivity, že může mít souvislost s rakovinou prostaty. I tady bych zdůraznil zlatou střední cestu. Jen pro dokreslení: viděl jsem rakovinu prostaty u katolických duchovních, kteří jistě dodržovali celibát celý život.

Dává o sobě rakovina prostaty nějak vědět? Jaké jsou varovné signály?
Bohužel včasné příznaky jsou plíživé. Velmi trefně to označil název fotografické výstavy Jindřicha Štreita – Tichá nemoc. Příznaky se objevují u pokročilejšího onemocnění, když jsou metastázy v kostech, útlum krvetvorby. Nebo když je prostata velmi velká a tvrdá, tak muž má potíže při močení.

Příprava na operaci prostaty. Ze série Tichá nemoc fotografa Jindřicha Štreita

Příprava na operaci prostaty. Ze série Tichá nemoc fotografa Jindřicha Štreita. Autor: Jindřich Štreit. Repro: DENÍK

Vyšetření není nepříjemné

Jak vypadá vyšetření? Muže bude jistě zajímat, zda nějak bolí, je-li nepříjemné..
Vyšetření není nepříjemné. Jde o běžný krevní odběr, který určí, zhruba ze 60 procent, jistou možnost, že pacient má rakovinu prostaty. Dále se přes konečník vyšetřuje prostata jako taková, což je na specialistovi, urologovi. Ani toto vyšetření nějak extra nepříjemné není. Jde o běžné vyšetření, z něhož není potřeba mít obavy.

Vyšetření PSA (prostatický specifický antigen) si muži platí? Nebo je hrazeno pojišťovnou?
Toto vyšetření je naštěstí v České republice dost dobře dostupné a může je indikovat praktický lékař, internista, chirurg i oční lékař. Ale interpretace výsledku, zvláště je-li hladina v šedé zóně nebo zvýšená, už patří do rukou zkušeného urologa. A ani ten, na základě jednoho vyšetření, nemusí stanovit diagnózu a může požadovat další kontrolní vyšetření v nějakém časovém odstupu.

Končí listopad, což je měsíc věnovaný akci Movember, kdy muži čerstvým knírem připomínají toto nádorové onemocnění. Pozorujete nárůst zájmu o prevenci? Má třeba konkrétně tato populární akce konkrétní smysl?
Každou akci, která upozorní na možnost rizika vzniku rakoviny prostaty, považuji za příznivou.

Počty nemocných každoročně narůstají. Můžete doložit daty, jak je situace závažná konkrétně v České republice?
V roce 2012 bylo nově zjištěno 7,5 tisíce mužů s rakovinou prostaty. Odhad na rok 2015 je 9,5 tisíce. V roce 2020 je odhad dokonce dvojnásobný v porovnání s rokem 2012. Pro mě, jako pro odborníka, je to velmi alarmující počet. V moderní době totiž nemá obdoby, aby byl tak obrovský nárůst onkologického onemocnění. To bude velká nejen pro samotné pacienty, ale pro zdravotnictví jako takové.

Jak se léčí rakovina prostaty?

Kolik dnes v České republice žije mužů s rakovinou prostaty?
Šedesát tisíc.

Čím je způsobem takový nárůst?
Zlepšila se diagnostika onemocnění, povědomí mezi muži o tom, že je tady toto onemocnění a je potřeba myslet na prevenci. A věku 60 až 65 let se dožívá populace mužů, která je velmi silná.

Jak se léčí rakovina prostaty? Co dnes nabízí moderní medicína?
Pokud je nádor pouze v prostatě, není nikde v těle, například v uzlinách, je nejvhodnější léčbou chirurgické odstranění prostaty. Výsledky přežití bez následku jsou v tomto případě nejlepší. Následuje ozáření prostaty a na třetím místě je hormonální léčba.

Tichá nemoc - fotografie Jindřicha Štreita na urologické klinice v Olomouci

Tichá nemoc - fotografie Jindřicha Štreita na urologické klinice v Olomouci. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Robot prospívá erekci

V případě chirurgického řešení se hodně propaguje robotická operace? Je skutečně tak dobrá v porovnání s klasickým výkonem?
Roboticky asistovaná radikální prostatektomie dokáže minimalizovat následky, které mohou nastat, například poruchy úniku moči nebo erektilní dysfunkce.

Je v České republice roboticky asistovaná operace dostupná každému nemocnému muži?
Zatímco ve Spojených státech je prováděna v 85 procentech, u nás zhruba ve 30 procentech.

Robota uhradí pacientovi zdravotní pojišťovna?
Velké zdravotní pojišťovny hradí, ale mohlo by to být lepší. Proto máme 1.prosince seminář v Poslanecké sněmovně, kde chceme na problém hrazení robotických výkonů v České republice upozornit.

Jak vypadá situace na olomoucké klinice? Kolik jste vloni a letos provedli robotických operací?
Jsme světlou výjimkou, co do využití robotické chirurgie v České republice. V roce 2013 jsme na urologické klinice provedli 167 robotických výkonů, v roce 2014 227 a v letošním roce jich uděláme 280.

Kolik jste měli případů, které se léčily jinak?
Každým rokem je to zhruba o 25 procent více v porovnání s čísly uvedenými u roboticky asistovaného výkonu.

Operace je 80% šance na vyléčení

Operací mujže úplně vyléčíte? Nebo „jen" rakovinu zastavíte?
Operační léčba má téměř 80 procentní šanci, že nemocného s rakovinou prostaty vyléčíme. Což je obdivuhodné, ač se způsob (vyřezání nádoru) může zdát, že je primitivní.

Kolik stojí operace s asistencí robotického systému?
Pojišťovna hradí 115 tisíc korun. V porovnání s tím biologická léčba v pokročilém stádiu rakoviny prostaty je 85 tisíc korun měsíčně. V tomto směru je pro nás nepochopitelné, že plátci zdravotní péče jsou ochotni zaplatit 800 tisíc za rok za prodloužení života muži s rakovinou prostaty o několik měsíců, ale 115 tisíc za operační výkon se jim a některým politikům zdá, že je moc.

Léčíte nejen nemocné z Olomouckého kraje..
Také ze Zlínska, Pardubnicka, Brněnska, Moravskoslezského kraje. Máme spád cca 1,5 milionu obyvatel.

Jak byl starý nejmladší muž, kterého jste na klinice operovali pro rakovinu prostaty?
Měl 42 let.

1300 zemřelých za rok

Umírá se ještě dnes na rakovinu prostaty? Je mortalita vysoká?
Ano, pokud se onemocnění rozpozná pozdě. V České republice na rakovinu prostaty ročně zemře 1300 pacientů. Což je asi třikrát více v porovnání s následky smrtelných dopravních nehod na českých silnicích.

Jaká je kvalita života muže po operaci?
To velmi záleží na tom, jak byl výkon proveden. Pokud jej provedl nepříliš zkušený a erudovaný urolog, může být kvalita života podstatně snížena. Když výkon provede špičkový tým s velkými zkušenostmi, je život muže v podstatně beze změny v porovnání s dobou, kdy se těšil plnému zdraví.

Pane docente, co byste na závěr vzkázal mužům, kteří váhají s prohlídnou u lékaře, dělají hrdiny, že se jich to netýká?
Není žádný důvod k tomu, aby měl strach. Každý muž by měl být zodpovědný za své mužské zdraví, a to nejen kvůli sobě, ale své rodině, dětem a vnoučatům.