Po více než rok a půl táhnoucích se problémech s odbory a nejasnostech v hospodaření filharmonie podal Vladislav Kvapil rezignaci k poslednímu květnovému dni.

Město na jeho místo vypsalo výběrové řízení, Kvapila pak pověřilo řízením MFO do doby, než na jeho židli usedne nový šéf organizace.

Podle Kvapila se nový ředitel musí připravit i na současné rozpoložení zaměstnanců filharmonie. „V podvědomí budou mít, že problém lze vyřešit radikálně," říká v rozhovoru pro Deník Vladislav Kvapil.

Byl na vaši rezignaci nějaký politický tlak?
Všude jsem uvedl, že pokud mi bude sloužit nervová soustava, tak na nátlak odborů neodstoupím. Za tím si trvám, ale moje nervy to nevydržely po setkání primátora s hudebníky před avizovanou stávkou. Průběh jednání byl pro mě svou úrovní ze strany zaměstnanců šokující, že jsem se rozhodl odstoupit z funkce bez dalších tlaků.

Nebyl tam spíše osobní střet s předsedou stávkového výboru Vojtěchem Pospíšilem? Podal na vás trestní oznámení, že jste využíval sál filharmonie k soukromým účelům…
Kdyby to byl rozpor jen mezi námi a on nepřesvědčil o své pravdě velký počet členů orchestru, tak by nikdy nedošlo k eskalaci si-tuace. A mimochodem to trestní oznámení bylo odloženo. Nevím, zdali mě měl rád, či ne. Já ho rád neměl. Nedával jsem to v rámci pracovně-právního vztahu najevo a snažil jsem se vůči němu jednat vstřícně, stejně jako jsem to dělal ke všem zaměstnancům.

Filharmonie se v minulém roce dostala do ztráty. Jaká byla její finanční kondice v průběhu téměř čtvrt století vašeho působení?
Za rok 2016 jsme vytvořili ztrátu, za rok 2015 jsme šli do mírného zisku a za rok 2014 jsme měli kladný hospodářský výsledek více než jeden a čtvrt milionu. Takto to postupovalo po sinusoidách celou dobu. V příznivých letech jsme vytvořili rezervní fond, abychom pak mohli v těch špatných případnou ztrátu pokrýt z vlastních zdrojů. Takovým způsobem jsme z velké části pokryli i negativní hospodářský výsledek za rok 2016.

Proč město přistoupilo k tomu, že vám snížilo odměnu k platu?
Byl zde audit a odhalil drobné nedostatky. Bohužel jsem si nepohlídal směrnici o cestovních náhradách, která byla v rozporu s pravidly. Ale v žádném případě nebyla vytvořena účelově k mému obohacení. To odmítám. A rozporuplné byly podle auditorů i směrnice o pronájmech sálu, které umožňovaly poskytnout sál zdarma nebo se slevou především pro nadace, neziskové organizace, školy, spolky a pro zaměstnance filharmonie.
Rada města pak vzhledem k napjaté situaci mezi odbory a mou osobou vyhodnotila nedostatky. Mimochodem stále jsem přesvědčen, že směrnice nebyla v rozporu se zřizovací listinou a že jsem měl pravomoc ji vydat.

Vytýkali vám i soukromé aktivity v sálech filharmonie.
Souviselo to se směrnicí o pronájmech sálu. Občas jsem ji opravdu využil, ale vždy pro akce, ve kterých figurovali zaměstnanci filharmonie, které pak honoroval přímo producent těchto akcí a já jsem pouze zprostředkoval výplatu odměny.

Za to zprostředkování jste si potom přihrál nějakou malou domů?
Žádnou malou domů jsem si nepřihrával. Producent mi vyplatil honorář pouze za hudební režii, zaplatil mi za uměleckou práci.

Na jaká slavná jména během svého působení v čele filharmonie rád vzpomínáte?
Chtěl bych vyzvednout houslistu Václava Hudečka. Měl vztah k Olomouci, začínal tu v 60. letech. V 90. letech jsme se spřátelili a odehráli spoustu koncertů. Ze zahraničních třeba jednoho z nejlepších světových tenoristů Josého Curu. Nejprve jsme s ním před několika lety absolvovali desítky koncertů po celé Evropě a v roce 2016 pak s námi vystoupil v Olomouci na Horním náměstí před třemi tisíci lidmi během festivalu Dvořákova Olomouc. Pak si vzpomínám třeba na slavného violoncellistu Mischu Mayského.

Město minulé úterý vypsalo nové výběrové řízení na místo ředitele MFO. Kdy bude znám?
Zřejmě na podzim. Relevantní by pak bylo, aby nástup měl vzhledem k účetní uzávěrce od 1. ledna následujícího roku.

Co tedy nového ředitele čeká?
Zaměstnanci a odbory si vyzkoušeli, že když si vezmou triumvirát a pohrozí stávkou, tak tím vyřeší každou mezní situaci. Takovým způsobem se pak velmi špatně pracuje komukoliv a kdekoliv. A to je to negativní, co po mně převezme jakýkoliv nový ředitel, tento negativní software v myšlení zaměstnanců. Rád bych se mýlil, že to tak nebude.