Experimentální výzkum, zaměřený na sledování účinků inhalace molekulárního vodíku na funkční stav organismu osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, již schválila etická komise Fakulty tělesné kultury (FTK) Univerzity Palackého v Olomouci.

„Ve studii se zaměřujeme na širokou populaci. Už nyní nás oslovují lidé z řad profesionálních sportovců, ale i studenti a kolegové z fakulty, kteří mají zájem se na výzkumu podílet jako testované osoby,“ uvedl vedoucí výzkumného projektu Michal Botek z Katedry přírodních věd v kinantropologii FTK UP.

„Molekulární vodík v žádném případě nepovažujeme za lék, ale spíše za nadějnou formu terapie, jejíž účinky na organismus v souvislosti s covidem-19 chceme důkladně prozkoumat,“ dodává.

Testování zaměstnanců. Ilustrační foto
Nakažení ve firmách? Jak dopadly testy v podnicích na Olomoucku

Na FTK se zabývají vlivem molekulárního vodíku na lidské tělo více jak čtyři roky. Doposud byl výzkum zacílen především na jeho využití ve sportu. Sledovali, jak administrace molekulárního vodíku působí na člověka během různých druhů zatížení, jak ovlivní fyzický výkon a průběh zotavení.

„Výsledky potvrzují, že molekulární vodík mimo jiné snižuje také zánětlivou reakci tzv. “cytokinovou bouři“, která je v odborných časopisech spojována s průběhem onemocnění Covid-19. Protizánětlivého účinku a selektivně antioxidačních vlastností molekulárního vodíku bychom rádi využili i my jako jisté formy post-covidové terapie, která by měla přispět k utlumení únavy, k celkové revitalizaci organismu a ke snadnějšímu návratu lidí do běžného života,“ poukázal docent Botek.

Očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Olomouc
V kraji zatím naočkováno na 60 tisíc dávek, vakcíny stále chybí. Výhled?

Vybraní účastníci studie na FTK UP podstoupí nejprve vstupní vyšetření – spirometrii a test aktuální fyzické kondice v podobě šestiminutového chodeckého testu, při kterém se monitoruje saturace krve kyslíkem, subjektivní pocit vnímaného úsilí nebo míra dušnosti. Během dvoutýdenní intervence, která spočívá ve stodvacetiminutové inhalaci molekulárního vodíku, se sleduje funkční stav organismu a testované osoby si zaznamenávají subjektivní pocity únavy nebo kvalitu spánku. Po uplynutí dvou týdnů se dostaví na přetestování.

Pan Tomáš pozoruje výrazné zlepšení dýchání po prodělaném covidu. Pomohl mu trénink správného dýchání
Potíže po covidu: "Někdo mi seděl na prsou". Pomohl trénink plic

Postcovidové procedury již nabízí řada lázeňských zařízení, třeba Léčebné sanatorium Dr. Peták ve Františkových Lázních už v něm využívá i efekt molekulárního vodíku. Ten se dostává do lidského těla běžně buď speciálně upravenou vodou, tzv. hydrogenovanou vodou, v tabletách anebo inhalací.

„Z pohledu množství vodíku vpraveného do těla nám prozatím vychází nejlépe právě inhalace, i když jednotlivé způsoby administrace vodíku se mohou vzájemně doplňovat a zesilovat,“ vysvětlil Michal Botek

Očekává se, že výsledky studie by mohly mít velký praktický dopad. První budou známy koncem letošního roku.

Projekt probíhá za podpory společností H2 World Health and Beauty Company z Ostravy.