Během několika veřejných brigád je ve svém volném čase upravili plácek u cyklostezky na Poděbrady na příjemný parčík s posezením, ohništěm, vodním prvkem, motýlí a květinovou loukou a spoustou ovocných keřů a stromů.

Neudržované prostranství u Mlýnského potoka v Břetislavově ulici v Řepčíně potřebovalo terénní úpravy, povrch byl poničený od nákladních vozidel. Místo, které sloužilo pro pořádání akcí jako je kácení máje nebo pálení čarodějnic už k těmto účelům kvůli terénním nerovnostem příliš nevyhovovalo.

„Původně jsme tam jen chtěli srovnat povrch. Jedna z členek našeho spolku však přišla s návrhem pokusit se získat dotaci od Nadace Via, která podporuje sousedské a komunitní projekty. Postupně vznikl nápad na nový parčík. Záměr i obě studie jsme pak s občany Řepčína a Hejčína veřejně projednali. Sami mohli říct, co v parku chtějí mít. Zahradní architektka jejich podněty do projektu zapracovala,“ popsal člen spolku Naše Řepčínsko a zároveň vedoucí projektu Sejdeme se u vody Michael Mencl.

Město Olomouc dotčené pozemky poskytlo formou výpůjčky na dobu deseti let. Aby spolek Naše Řepčínsko se žádostí o dotaci uspěl, musel zapojit do realizace místní obyvatele. Ti se od června loňského roku pravidelně scházeli na veřejných brigádách. Upravovali terén, prováděli výkopové práce, betonovali, vysazovali novou zeleň a instalovali mobiliář. Brigád se účastnily celé rodiny včetně malých dětí. Dospělí při budování parku odpracovali přes 1 200 hodin.

O zdařilém projektu

| Video: Youtube

Rozpočet původně přesahoval 600 tisíc korun, což však bylo nad finanční možnosti spolku. Nadace Via poskytla dotaci 300 tisíc korun, několik desítek tisíc korun přidal spolek z výtěžku z pořádaných akcí.

„Nejvíc jsme ušetřili tím, že jsme maximum prací udělali sami. Přibližně deset tisíc korun jsme získali formou adopce vysazených stromů. Měli jsme také štěstí na ´sponzory´. Například geodetka nebo bagrista pro nás pracovali zdarma. Moc nám tím pomohli,“ ocenil vstřícný přístup Michael Mencl.

Poslední brigáda proběhla minulou sobotu. Parčík už je dokončený a připravený na slavnostní předání veřejnosti, které proběhne v neděli 1. září odpoledne. Na upravených pozemcích jsou vysazeny mladé lípy, lísky, ořešáky, moruše a švestky a z ovocných keřů rybízy, josty nebo kamčatské borůvky.

„Vybudovali jsme velké kamenné ohniště s posezením. Děti určitě potěší vodní prvek s klasickou ruční pumpou a kamenným korýtkem. Nechybí ani motýlí a květinová louka, velký hmyzí hotel a travnatý plácek na fotbálek. Budeme také křtít velký kámen, který má přes šest tun a je z nedalekého kamenolomu Výkleky,“ pozval veřejnost na slavnostní předání Michael Mencl.