„Zedníci opravují vnější omítky, včetně fasádního nátěru. Opravovány jsou římsové hlavice, konstrukce dřevěné stříšky, střešní krytina, dřevěný křížek a původní kovové mříže na ochranu nik," vypočítávala tajemnice městského úřadu Barbora Novotná.

Práce na dvou kapličkách, na které kraj poslal 45 tisíc korun, by měly být dokončeny do třech týdnů. „Momentálně řešíme s památkáři drobné změny, které se týkají přesahu dřevěné stříšky," uvedl Bronislav Böhm ze stavebního odboru.

Zbylé kapličky v parku na Křížovém Vrchu již v minulosti prošly částečnou rekonstrukcí.

„Jsou však vystaveny nepřízni povětrnostních vlivů a bohužel i vandalové se na nich podepsali. Počítá se s jejich postupnou revitalizací, samozřejmě s ohledem na finanční možnosti," podotkl Böhm s tím, že Křížová cesta jako celek tvoří výraznou historickou dominantu města.

(tau)