Průtoky v řekách v povodí Moravy se pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 15 až 50 procenty dlouhodobých průměrných červencových hodnot. Ve většině koryt neteče ani polovina obvyklých měsíčních hodnot.

„Průtoky většiny významných vodních toků v moravní části povodí Moravy nedosahují ani třetiny průměrných hodnot pro měsíc červenec. Morava v Olomouci a Oskava v Uničově jsou na 30 procentech dlouhodobého měsíčního průměru, Romže ve Stražisku je na 22 procentech, Vsetínská Bečva v Jarcové na 15 procentech, Rožnovská Bečva v Rožnově pod Radhoštěm dokonce na 3 procentech dlouhodobého měsíčního průměru,“ poukázal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ilustrační foto.
Kam o víkendu? Na Škwory, Miraie, sexy myčku, folklor nebo rýžování zlata

Sucho v moravní části povodí je podle údajů Povodí Morany na 17 měřicích profilech.

Jednou z hlavních příčinou tohoto stavu je podle odborníků jev, který se nazývá evapotranspirace.

„I když se nám zdá, že relativně prší a v řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak. Vysoké teploty způsobují velký odpar vody z území a zvyšují nároky vegetace na vodu. Jinými slovy to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Vodu navíc zachytává nenasycený půdní profil,“ vysvětlil příčiny generální ředitel Povodí Moravy, Václav Gargulák.

Hrad Bouzov. Ilustrační foto
Návštěvnost na hradech budí nadšení. Bouzov zaujal i znuděné děti s mobilem

Příští dny neslibují zlepšení, naopak

Srážky v předminulém týdnu se podařilo vodohospodářům zachytit v některých vodních nádržích. Celkem do vodohospodářské soustavy získali 6,5 milionů metrů krychlových vody.

„Na počátku července bylo více srážek, proto jsme mohli částečně doplnit zásoby. Od minulého týdne už opět nadlepšujeme a dotujeme vodní toky vodou z vodních nádrží,“ dodává Gargulák.

Naplněnost vodních nádrží ve správě Povodí Moravy se pohybuje mezi 70 a 100 procenty. Vodní nádrže Letovice a Plumlov mají sníženou hladinu z důvodu probíhající rekonstrukce.

Vizualizace dálnice D55 Olomouc - Kokory
D55 Olomouc - Kokory: ŘSD hledá firmu, která úsek postaví

Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, vodohospodáři předpokládají, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající. V místech výskytu bouřek může dojít k mírnému rozkolísání hladin vodních toků.

Výrazný nedostatek vláhy má v některých oblastech i půda, v Olomouckém kraji je podle serveru Intersucho největší deficit hlavně v oblastech Jeseníků. Celkově se sucho, počínající až extrémní, na území České republiky vyskytuje v profilu do 100 centimetrů zhruba na 24 procentech území.