„Rektor nemůže jmenovat děkanem někoho jiného, než kdo mu byl navržen. Na druhé straně není dána povinnost rektora jmenovat kohokoliv, kdo navržen byl,“ uvedl Dvořák. Zároveň upozornil, že je nejen jeho pravomocí, ale dokonce i povinností, aby návrhu nevyhověl, pokud je v zásadním rozporu se zájmy dané fakulty, případně celé univerzity.

Jednatřicetiletý Ivo Beneda podle slov Dvořáka nemůže úspěšně vykonávat náročnou funkci děkana, jelikož jeho dosavadní zkušenosti a výsledky akademické činnosti nepovažuje za dostačující. Vyjádřil se také k otázce korektního průběhu volby kandidáta. „Beneda se zúčastnil nejen celé přípravy a organizace voleb, a to i poté, kdy vyjádřil souhlas se svou kandidaturou, ale dokonce se účastnil i samotné tajné volby,“ konstatoval na toto téma rektor.

Ivo Beneda porazil svoji protikandidátku Milanu Hrušákovou o jediný hlas, a to těsným poměrem osm ku sedmi. Z výsledku a průběhu volby tehdy nebyl nadšený ani odstupující děkan fakulty Michal Malacka. „Pokud volba dopadla rozdílem jednoho hlasu, a ten byl nepochybně ze strany kandidáta, tak to pro mě není správná situace,“ podotkl. Sám Beneda, který je členem patnáctičlenného senátu, odpověděl na dotaz, proč se nevzdal hlasování, v tom smyslu, že ctil právo demokratické společnosti volit a být volen. Zda hlasoval sám pro sebe však neprozradil. „Volil jsem s nejupřímnějšími pocity,“ komentoval tehdy.

Rektor univerzity Lubomír Dvořák včera také požádal Akademický senát o vypsání nového návrhu na post děkana pro příští čtyři roky.