Rektor se snažil odvolat Kubalu poté, co vyšlo najevo, že děkan nekontrolovaně nakládal s daty jiných zaměstnanců univerzity. V probíhajícím soudním sporu s předním českým chemikem Radkem Zbořilem použil e-maily zaměstnanců. UP se kvůli tomu obrátila na policii s trestním oznámením.

Odvolaný děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martin Kubala.
Napětí na UP. Rektor odvolal děkana přírodovědecké fakulty

Univerzita podle rektora doposud neobdržela vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů a Policie České republiky rozhodla o odložení věci, protože nebyl spáchán žádný trestný čin.

„Mám za to, že účelu, který byl mým jednáním sledován, bylo dosaženo. Z hlediska opatření rektora jsem po konzultaci se svými spolupracovníky a také externími odbornými osobami učinil vše, co jsem považoval za nezbytné, abych chránil oprávněné zájmy univerzity,“ zdůraznil rektor v dopise předsedovi akademického senátu přírodovědecké fakulty, ve kterém zároveň sdělil, že návrh na odvolání děkana Kubaly bere v celém rozsahu zpět.

Očekávám omluvu

Podle děkana, který rozhodnutí rektora přivítal, potvrdil vývoj kauzy to, co tvrdil od počátku. „Samozřejmě poslední vývoj vnímám úlevně. Ničeho protiprávního jsem se nedopustil a všechna veřejně prezentovaná obvinění byla vykonstruovaná,“ reagoval.

„S ohledem na naprosto bezprecedentní tlak, který byl na mě vytvořen, jakož i rozsáhlou medializaci, která poškozovala mou reputaci, bych očekával od rektora alespoň veřejnou omluvu," sdělil Martin Kubala.

Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Návrh na odvolání rektora UP Procházky neprošel. Pokračuje se silným mandátem

Kauza, která na podzim vyvolala nebývalé napětí na UP a vedla k neúspěšnému pokusu o odvolání rektora, poukázala na fakt, že přístup k e-mailové komunikaci zaměstnanců univerzity nebyl dostatečně upraven. Změnit by to měl připravovaný pracovní řád.