Práce na stavbě nové budovy, správní budovy s restaurací a skladovými prostory by měly začít v květnu.

„Regionální operační program Střední Morava na stavbu přispěje částkou 74 milionů korun. Bude se jednat o přístavbu pavilonu A2 ke stávající budově A1. Současně s novou výstavní plochou vznikne i nová správní budova s restaurací o kapacitě 153 míst, včetně terasy. Obě budovy budou propojeny spojovací lávkou,“ informovala mluvčí Úřadu Regionální rady Renata Škrobálková s tím, že Výstavišti Olomouc se tak zvětší výstavní plocha o 1090 metrů čtverečních.

„Nový pavilon, včetně správní budovy, restaurace a skladového zázemí bude zprovozněn v polovině roku 2013,“ poznamenala.

„Úspěch našich projektů nás samozřejmě velmi těší, zvláště proto, že nám Regionální operační program poskytl celou částku požadované dotace. O rekonstrukci Pavilonu A1 bylo rozhodnuto již dříve, zde jsme také obdrželi částku, o kterou jsme žádali. Díky těmto dotacím se konečně podaří zvelebit olomoucké výstaviště, které už dlouho nemůžeme, na rozdíl od květinových výstav, které se zde pořádají, nazývat chloubou města,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Spolu s novým pavilonem se vybuduje i nová přístupová komunikace o celkové délce pět set devět metrů, stejně tak i parkoviště pro sto jedna aut a jedenáct autobusů.

„Zároveň budou upraveny vjezdy do výstavního areálu, chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení a srovnáním terénu dojde k i řadě sadových úprav. Novinkou bude i vytvoření informačního parkovacího systému. Úpravy se uskuteční souběžně s výstavbou pavilonu A2, celkové náklady na příjezdovou komunikaci a parkoviště představují částku 35 milionů korun, z toho 25,5 milionů přispěje Regionální operační program Střední Morava,“ pokračovala mluvčí.

Rekonstrukce samotného pavilonu A1 by měla přijít na 65,7 milionu korun, dotace činí 21,5 milionů. Začít by se mělo v dubnu. Radnice však už dřív upozornila, že se stavební práce ještě zbrzdí a to kvůli povinnému záchrannému archeologickému průzkumu. Ten by přestavbu neměl zcela zastavit, ale zpomalí ji.

„Během bádání bude firma pracovat na jiných místech. I tak to ale vypadá, že by se harmonogram měl prodloužit o dva až tři měsíce,“ vysvětlil už náměstek primátora Martin Major.

Jarní Flora ještě bude

Archeologický průzkum začne na jaře. Pod výstavištěm se nacházejí dva zrušené novověké hřbitovy.

„Zatím nevíme, do jaké míry dřívější stavební zásahy hřbitovy porušily. Ještě netušíme, jestli jsou patrové nebo jen řadové, jestli se překrývají nebo ne. Až přímo při výzkumu zjistíme, jaká část se nám dochovala,“ řekl Pavel Šlézar, vedoucí odboru archeologie NPÚ.

I když radnice plánuje zahájení prací už na začátku dubna, jarní etapa výstavy Flora se bude konat ještě ve starém pavilonu A.

„Archeologický průzkum, ani stavební práce by neměly výstavu nijak ohrozit. Když lidé přijedou, vše bude tak, jak jsou zvyklí. Pokud někde bude nějaký výkop, tak bude řádně zabezpečený,“ uvedl před časem Zdeněk Indrák z Výstaviště Flora Olomouc.

Podle předběžných odhadů by měla celá akce stát přes tři sta milionů korun.