Jak dlouho jste majiteli šesti otočných reklamních hodin umístěných v různých částech města?
O novou nájemní smlouvu jsme požádali magistrát už v lednu 2019. Hodiny jsou přes dvacet let staré, poslední roky byly ve špatném technickém stavu a potřebují poměrně nákladnou renovaci. S tou počítáme, ale bez podepsané nájemní smlouvy s městem nemůžeme uzavřít smlouvu ani s dodavatelem elektrické energie, která je potřeba pro provoz hodin u výstaviště Flora a na Žižkově náměstí. Proto tam hodiny už dlouho nefungují. Na radnici jsme se zúčastnili několika jednání, nájemní smlouvu však ani po roce a půl nemáme a to i přesto, že jsme udělali několik vstřícných kroků.

Můžete popsat, které to jsou?
Zaplatili jsme roční nájemné, které nám magistrát vyměřil podle smlouvy s předchozím nájemcem, i když přímo s námi smlouvu dosud neuzavřel. Uhradili jsme přibližně deset tisíc korun, což pro něj byl roční nájem za šestery hodiny umístěné u polikliniky Spea, budovy spořitelny, restaurace Drápal, na autobusovém nádraží Tržnice, u výstaviště Flora a na Žižkově náměstí. Nabídli jsme městu také možnost využívat část ploch k celoroční reklamě na různé akce či městské společnosti za předpokladu nájemného ve stejné výši jako měl náš předchůdce. Připravili jsme rovněž vizualizace a přehled nákladů na renovaci a provoz hodin.

Výše nájemného by se s novou smlouvou změnila?
Náš předchůdce městu za nájem pozemků pod všemi reklamními hodinami ročně platil okolo deseti tisíc korun. Ve chvíli, kdy jsme požádali o novou nájemní smlouvu my, nájemné se téměř šestinásobně zvýšilo, ač se jedná o stejné pozemky a stejnou výměru. S ohledem na to, že jsme za pořízení hodin i jejich údržbu v uplynulém roce a půl museli zaplatit a museli bychom ihned také vynaložit desítky tisíc korun za renovaci, je pro nás tak vysoký nájem neúnosný. S částkou okolo šedesáti tisíc korun ročně za této situace nemůžeme souhlasit. Město na snížení nájemného nepřistoupilo ani v loňském roce. První výzvu k vyklizení pozemků a odstranění všech hodin nám úředníci poslali už loni v listopadu.

Hodiny ale stojí v ulicích dál, demontovány nebyly…
Podali jsme tehdy rozpor. Technickým stavem hodin a nájemným se letos v únoru zabývala rada města. Pak nám přišel návrh ročního nájemného ve výši padesát tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Jenže v březnu nastal nouzový stav a my řešili, zda je vůbec budeme za takové situace provozovat. V květnu, kdy se všechno začalo vracet do původních kolejí, jsme na magistrát poslali položkový rozpočet oprav a vizualizace. Všechny hodiny jsme schopni do měsíce od podpisu nové nájemní smlouvy opravit. Jen roční údržba nás přijde na víc jak padesát tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Nabídli jsme městu dvě varianty – zaplatíme nájem šest tisíc ročně a zároveň poskytneme reklamní plochy a služby zdarma v hodnotě 142 tisíc korun. Druhý návrh byl, že jsme schopni za roční nájem platit třicet tisíc korun. Bude-li vyšší, už se nám nevyplatí hodiny provozovat.

Došlo k nějakému kompromisu?
Od května se nám nikdo z magistrátu neozval. V druhé polovině srpna jsme vyměnili ciferník v hodinách u polikliniky Spea, protože ten původní už byl naprosto nečitelný. Tři dny nato nám do datové schránky od města přišla výzva k vyklizení pozemků a odstranění všech hodin. Nikdo z radnice nám kvůli tomu nezavolal. Hodiny máme nejpozději do konce listopadu letošního roku odstranit. Tím zmizí další z letitých symbolů Olomouce. Podobným bývalo třeba letadlo před plaveckým stadionem. Cítíme ze strany města křivdu. Víc jak rok a půl čekáme na novou nájemní smlouvu, nabízíme různá řešení a místo odpovědi přijde výzva k vyklizení pozemků. Bohužel hodiny po celou tu dobu vypadají tak, jak vypadají. Nedivíme se, že jsou s jejich vzhledem Olomoučané nespokojeni. Ani nám se v tomto stavu nelíbí, ale bez nájemní smlouvy do nich nechceme investovat další desítky tisíc korun. To, jak hodiny vypadají, nás mrzí. Není to jen naše vizitka a naše vina, ale část podílu na tom má i město. My jsme přitom stále ochotni k dalšímu jednání, jen musí chtít i druhá strana. A já se obávám, že už o to zájem nemá. Nám tak nejspíš nezbude, než hodiny v listopadu z olomouckých ulic odstranit. 

Vyjádření náměstka primátora Matouše Pelikána:

„Město s provozovateli veřejných reklamních otočných hodin v Olomouci jednalo opakovaně, a to jak s minulým, tak i současným provozovatelem. Důvodem pro tato jednání byly zejména mnohokrát opakované problémy se zajištěním správného chodu hodin, ale také s jejich nevyhovující estetickou stránkou.

V současné době jsou hodiny coby reklamní nosič zejména útvarem hlavního architekta vnímány jako rušivý vizuální smog, který je v rozporu se záměry města stanovit společná pravidla pro reklamní nosiče v ulicích Olomouce. Obecně platí, že chceme reklamy z veřejného prostoru odstraňovat. Nový design, který si provozovatel vybral při výměně jedněch hodin, s městem předem nijak nekonzultoval a přidal navíc další reklamu i na ciferník. Odstranění hodin mimochodem navrhovala i příslušná komise městské části.

Provozovatel neměl ani nájemní smlouvu, a když jim byla nájemní smlouva navržena, odmítli ji kvůli výši nájemného. Problematické bylo i jednání, kdy provozovatel reagoval na výzvy pozdě či na poslední chvíli před rozhodnutím o odstranění.

Na dvou místech v centru, kde je to opravdu vhodné a žádoucí, chceme dosavadní reklamní hodiny nahradit hodinami estetičtějšími, bez reklamních nosičů."