Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce probíhají podle investora bez zdržení podle harmonogramu.

Stavba nového mostu v Masarykově třídě se nyní dostává do další fáze, v rámci které začnou práce na takzvané návodní polovině mostu.

„Nejdříve přesuneme koridor pro pěší, kteří budou po Velikonocích procházet již po nové části mostu. Dojde k přeložení zbývajících inženýrských sítí a následně zahájíme bourací práce na pilíři i na zbývající části mostu, po níž se přecházelo doposud,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Průchozí koridor se přesune na novou část mostu a přecházet se bude od vrchního soudu napříč přes původní cestu na novou část mostu. Vše bude vyznačené.

„V závislosti na průběhu stavby se totiž bude koridor postupně posouvat a po dokončení mostního ochozu se přesune na něj. Povodní polovina mostu ještě není dokončena a práce na ní budou probíhat. Vedle překládání inženýrských sítí, propojení s břehy bude docházet k pokládání dalších vrstev mostovky, finálních vrstev ochozu a instalaci zábradlí,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce probíhají podle investora bez zdržení podle harmonogramu. Byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, takže je už možné dokončit pilotovou stěnu v blízkosti rozestavěného mostu.

Po zimě se opět rozjely práce na obložení nové náplavky. Po dokončení pilot dojde ke kompletnímu rozebrání levobřežní zdi a rozšíření koryta řeky u levého břehu.

Montáž ocelové konstrukce zbývající části „Rejnoka“ začne podle Povodí Moravy přibližně od poloviny roku.