„Na přelomu září a října nasuneme most pomocí hydraulických pístů nad řeku po výsuvné dráze, která je již dokončená. V ulici jsme vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletuje. Ty jsou umístěny tak, že během kompletace dovolí přístup k sousedním domům a jsou přesně v rovině budoucí definitivní polohy mostu,“ popisoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Most bude po nasunutí spuštěn přibližně o jeden metr níže.

„Následovat bude betonáž a izolace mostovky i římsy, osazování příslušenství, přepojování definitivních inženýrských sítí,“ vyjmenovával.

Koleje pro tramvaj

V příštím roce pak bude vybudovaná tramvajová trať na obou polovinách mostu i jeho předpolí v ulici Masarykova.

Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

Piloty jsou již hotové. Poslední čtyři z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy v rámci stavby protipovodňové ochrany města už v červnu.

„Tyto piloty posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna právě návodní polovina konstrukce nového mostu,“ upřesnil Chmelař.

Náplavka dostane dlažbu

Pravobřežní náplavka dostává budoucí podobu, probíhají práce na obkladech nábřežní zdi, kterou kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě.

„I přes dopady koronavirové krize a aktuální situaci v oblasti stavebnictví se zhotoviteli zatím daří řešit výpadky v dodávkách kamenných obkladů. Tyto dílčí komplikace nemají vliv na termín otevření náplavky, neboť to je podmíněné až kompletním dokončením mostu na ulici Masarykova,“ poukázal mluvčí.

Obložení i z původních kamenů

Na největší olomoucké stavbě již byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, na levém břehu mezi mosty byly dokončeny mikropiloty a v současnosti probíhá betonování železobetonového trámce mezi mosty v celé délce.

„Po dokončení betonáže budeme moct zahájit obložení levobřežní zdi, kterou sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů,“ připomněl Petr Chmelař.