Most podle návrhu uznávaného architekta Antonína Nováka dostal jméno Rejnok. Oproti předchozí podobě, která nakonec neprošla, přibylo oblouků a celkový tvar připomíná plavající parybu. Netuctový tvar a provedení mají vedle samotného funkčního spojení dvou říčních břehů nabídnout i estetickou hodnotu.

Nový most je ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka je 63,3 metru a šířka 26,3 metru. Vede ve výšce 7,65 metru nad dnem řeky.

Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je v rámci realizovaných protipovodňových opatřeních navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 metrů krychlových za vteřinu.

Stavebně bude celý most dokončený během léta příštího roku.