Stavba „Rejnoka“ se dostala do další fáze, v rámci které začaly práce na takzvané návodní polovině mostu. Po přesunutí pěších a cyklistů na novou konstrukci se stavbaři mohou pustit do demolice zbytku původního mostu.

„Nejdříve přesuneme koridor pro pěší, kteří budou procházet již po nové části mostu. Dojde k přeložení zbývajících inženýrských sítí a následně zahájíme bourací práce na pilíři i na zbývající části mostu, po níž se přecházelo doposud,“ vysvětloval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Koridor se bude posouvat

Most se nyní přechází od vrchního soudu koridorem napříč přes původní cestu na novou část. Vše je značeno. V závislosti na průběhu stavby se bude koridor posouvat a po dokončení mostního ochozu se přesune na něj.

„Nová polovina mostu ještě není dokončena a práce na ní budou nadále probíhat. Vedle překládání inženýrských sítí, propojení s břehy bude docházet k pokládání dalších vrstev mostovky, finálních vrstev ochozu a instalaci zábradlí,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Do zbytku se pustí v létě

Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce probíhají podle investora bez zdržení podle harmonogramu.

Byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, takže je už možné dokončit pilotovou stěnu v blízkosti rozestavěného mostu.

Po zimě se naplno rozjely práce na obložení nové náplavky. Po dokončení pilot dojde ke kompletnímu rozebrání levobřežní zdi a rozšíření koryta řeky u levého břehu.

Montáž ocelové konstrukce zbývající části „Rejnoka“ začne podle Povodí Moravy přibližně od poloviny roku.