„Jedná se o nejmodernější způsob léčení nádorů v oboru ORL a mě o to více v této souvislosti těší, že tato metoda je již rutinní součástí práce naší kliniky,“ uvedl přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc Richard Salzman.

Olomoučtí specialisté využívají robotický systém k odstranění nádorů hltanu a hrtanu, a to v případech, kdy radikální odstranění nádoru vyžaduje široké přístupové cesty z velkých řezů zevně na krku.

„V mnoha případech i protnutí dolní čelisti, která se na závěr operace opět sešroubuje,“ poukázal přednosta kliniky.

Zatímco v minulosti obvykle trvala hospitalizace déle než 10 až 14 dnů, u robotické operace odcházejí onkologičtí pacienti po 5 až 7 dnech domů.

Rybářská bašta v Nových Mlýnech v Litovelském Pomoraví v srpnu 2021
Vyhlášená Rybářská bašta znovu otevře, majitelka obnoví styl i obří akvárium

„Zákrok je navíc šetrnější, přináší s sebou méně komplikací, rychlejší hojení a návrat k běžnému životu. Z pohledu pacienta je největším rozdílem, že se díky robotovi vyhne provedení tracheostomie, lidově nazývané slavík. Dále většina pacientů nemusí po výkonu absolvovat agresivní ozáření a chemoterapii,“ vysvětloval specialista Martin Brož, proč služby olomoucké kliniky ORL využívají pacienti z celé republiky.

Karcinomy hlavy a krku mají vzrůstající tendenci, navíc je podle odborníků tento druh rakoviny často pozdě diagnostikován, což značně zhoršuje vyhlídky na úspěšnou léčbu.

„Přičemž právě úspěšnost léčby u časně zachycených nádorů je velmi dobrá,“ zdůraznil docent Salzman.

Nemocný zpočátku pociťuje běžné příznaky, například bolest v krku či chrapot. Pokud potíže přetrvávají déle než tři týdny, měl by se podle odborníků obrátit na ORL lékaře, který musí provést pečlivé vyšetření za použití kamery.