Zachytit nemocné s rakovinou slinivky v raném stadiu, a prodloužit jim tak až šestkrát život, to je cíl programu včasného vyhledávání karcinomu pankreatu. Odstartoval v Česku v loňském roce a nejvíce osob zatím sledují odborníci ve Fakultní nemocnici (FN) Olomouc, kde s programem začali.

Slinivka břišní je velice důležitý orgán, který plní několik funkcí souvisejících s trávením a zpracováním živin.

„Bohužel stále narůstá počet případů onemocnění pankreatu, včetně rakoviny. Nádory navíc většinou odhalíme až v pokročilém stadiu. Při léčbě je nezbytná intenzivní spolupráce nás gastroenterologů a dalších specialistů – například onkologů, chirurgů nebo radiologů,“ poukázal Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

Rakovinu slinivky lékaři ročně diagnostikují 2 400 lidem a téměř 2 200 pacientů na ni za stejný časový úsek umírá. Odhalit přednádorové změny nebo rakovinu tohoto orgánu v rané fázi pomáhá od loňského roku program včasného záchytu vyhledávání karcinomu pankreatu. Ten je určen pro osoby, jejichž celoživotní riziko tohoto druhu rakoviny je vyšší než 5 procent.

„V roce 2030 bude rakovina slinivky druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Snažíme se nalézt nemocné ještě předtím, než se u nich začnou objevovat první obtíže,“ popisoval profesor Urban.

Rizikoví jsou podle specialisty ti, kteří mají dva a více přímých příbuzných s rakovinou slinivky, trpí opakovanými akutními záněty či chronickým zánětem slinivky břišní.

„Ohroženi jsou také nositelé genetických mutací, které dokážeme identifikovat u osob i s jinými nádorovými onemocněními,“ vysvětloval.

U nemocných zachycených až v případě pokročilého stadia rakoviny se podle něj průměrná doba dožití pohybuje kolem 1,5 roku. Pokud se podaří odhalit pacienty včas, mohou žít až šestkrát déle.

„Naděje dožití je v takovém případě 9,5 let. Proto vznikl program včasného záchytu karcinomu pankreatu, který je nyní koordinován Českou gastroenterologickou společností. Nejvíce osob zatím sledujeme ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde jsme s programem začali. Kontrolovaných pacientů ale významně přibývá po celé ČR,“ poukázal profesor Urban.

Vyšetření rizikových osob provádí lékaři jednou ročně ve specializovaných centrech. Doporučit ho mohou praktičtí lékaři, gastroenterologové, chirurgové, onkologové nebo genetici.

O tom, jak proti zákeřné nemoci bojovat, diskutovaly minulý týden v Olomouci stovky gastroenterologů a lékařů jiných specializací na dvou mezinárodních akcích – XXII. pankreatologickém dni a XIX. Olomouc Live Endoscopy (OLE 2024).