Změnu si kritici slibují od novely tiskového zákona, která od listopadu zaručuje prostor i opozičním zastupitelům.

Olomoucká radnice i kraj nicméně uvádějí, že místo by jim dali i předtím, jen se téměř neozývali.

V opozici sedí v zastupitelstvu Olomouce komunisté a sociální demokraté. Mají pocit, že jejich hlas nezazníval dostatečně.

„Novelu vítáme. Několikrát jsme podobnou iniciativu vyvolávali směrem k radě města, ale bez odezvy. Radniční listy jsou placeny z peněz občanů, tedy i těch, kteří volili opozici, a proto má i ona právo je využívat," řekl předseda klubu zastupitelů ČSSD Antonín Staněk.

Příspěvky sociálních demokratů už se v radničním měsíčníku objevily. Staněk však podotýká, že nešlo o politická témata.

„Byly to věci, které nikomu neublíží. Pan Urbášek psal o jménu pana Šanty ve vztahu k názvu Galerie Šantovka, že to byl paradoxně sociální demokrat. A profesor Mezihorák měl úvahu o Olomouci coby historickém královském městě," dodal šéf klubu ČSSD.

Strana se nyní chystá vyjádřit ke schvalování rozpočtu a prodeji historických domů v centru města.

Zkušenost KSČM se příliš neliší. Postřehy komunistů si podle Petra Michálka, předsedy klubu, lidé příliš přečíst nemohli.

„Sice jsme byli občas osloveni, dali jsme některé názory na protipovodňová opatření, tramvajovou trať, ale rozhodně je to z našeho pohledu nedostatečné," domnívá se Petr Michálek. I jeho strana se zamýšlí připomenout.

Jurečka: Mlátí se prázdná sláma

Když chtěl předseda klubu krajských zastupitelů za KDU-ČSL Marian Jurečka dostat coby opoziční politik svůj materiál do měsíčníku Olomoucký kraj, uspěl. Přesto vidí způsob, jak noviny vylepšit.

„Mohly by obsahovat daleko více hodnotných informací pro občany kraje. Některé články jsou příliš odborné nebo se v nich naopak lidově řečeno 'mlátí prázdná sláma'," domnívá se Marian Jurečka.

Dal by prostor lidem z komunální politiky bez ohledu na stranickou příslušnost, aby ukázali, co kde funguje.

„Dokázal bych si také představit lépe fungující redakční radu, kde by měli zastoupení i představitelé opozice, aby zpravodaj, který nestojí zrovna málo peněz, znamenal pro lidi hodnotu," dodal první místopředseda lidovců.

Redakční zpracování a tisk jednoho vydání měsíčníku stojí přibližně 315 tisíc korun bez DPH. Distribuce do poštovních schránek 81 tisíc bez DPH. Náklad: 256 tisíc výtisků.

Podle vyjádření tiskového oddělení krajského úřadu šly se v novinách objevily veškeré příspěvky protistrany.

„Za dvanáct let existence měsíčníku Olomoucký kraj nebyl odmítnut ani jeden příspěvek opozice, ať ji v danou chvíli představovala kterákoliv ze stran. Naopak, noviny měly v prvním roce existence přímo zřízenou rubriku pro všechny zastupitele včetně opozičních, po čase jsme ji ale pro nezájem přispěvatelů zrušili," řekl za oddělení Ivo Heger.

V posledním roce projevil zájem o možnost publikovat v krajských novinách jediný opoziční zastupitel.

„Samozřejmě jsme mu poskytli prostor a to již před platností novely tiskového zákona," připomněl Ivo Heger.

Jeništa: Otiskují nám jen pozvánky

Také olomoucká radnice tvrdí, že opozice měla v jejím časopise, jehož výroba stojí se vším všudy při 55 tisících výtisků zhruba 365 tisíc korun, místo už před novelou.

„Čtenáři Radničních listů se setkávali s názory opozice v zásadních kauzách jako je například příprava územního plánu, protipovodňová opatření, stavba tramvajové trati či přeměna někdejšího hodolanského divadla v kasino," sdělila mluvčí Radka Štědrá a zdůraznila, že měsíčník si zakládá na tom, že neuvádí stranickou příslušnost politiků.

Opozice se však s žádostmi o prostor víceméně neozývala.

„V řadě případů redaktor sám vyzýval její zastupitele, aby se k některému tématu vyjádřili," dodala.

„Prostor v minulých letech opakovaně dostávaly i občanské aktivity, které jsou vysloveně kritické vůči práci radnice, jako je Hnutí DUHA či sdružení Za krásnou Olomouc," uvedla mluvčí.

Člen výboru sdružení Za krásnou Olomouc Alexandr Jeništa to však vidí jinak.

„Prostor sice dostáváme, ale ne ve smyslu nějakého kritického hlasu, to se nestalo ani jednou. Odehrává se to v podobě reklamy, čili jde o pozvánky na přednášky, případně anotace k ceně Rudolfa Eitelbergera, kterou udělujeme. Že by se ale Radniční listy zajímaly nebo otiskovaly náš kritický komentář k čemukoli, to není pravda," reagoval Alexandr Jeništa.

Citovat z jednání, dělat rozhovory

Jak by měla práce redakcí periodik vydávaných samosprávami vypadat, vysvětlil Oldřich Kužílek, který se tématu věnuje už deset let a novelizace je vyústěním jeho návrhů pro ministerstvo kultury.

„Trvalým úkolem radnice, tedy vydavatele, je zajistit objektivitu a vyváženost jako obecný parametr. Při této povinnosti se ještě nemluví o vztahu k zastupitelům. Pak je konkrétní povinnost poskytnout přiměřený prostor pro vyjádření stran a zastupitelstva. Je to formulované tak, že vydavatel by měl prostor opravdu poskytnout," tlumočil zákon Oldřich Kužílek.

Slovo poskytnout vykládá jako povinnost vydavatele publikovat názory zastupitelů. Dělat to může různými způsoby.

„Nemusí jen otiskovat zaslané příspěvky, ale může i citovat vyjádření zastupitelů na jednání, udělat s kýmkoli rozhovor. Redaktor má být aktivní. Touto kombinovanou cestou by měl dosahovat trvalého prostoru pro členy zastupitelstva," řekl Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy.

Jako klíčové vidí, že novela nařizuje svobodnější výměnu názorů. Vztahuje se nicméně jen na tištěná média.

Pět fotek hejtmana, čtyři primátora

V některých obcích diskuze chyběla.

„Někdy debata je, jen nemusí být viditelná, protože všichni rezignovali v domnění, že to nejde. Když se jim prostor dá, objeví se. Pokud tedy existuje," podotkl Oldřich Kužílek.

Jak může radniční tisk vypadat, uvádí Strana zelených, která své členy v olomouckém zastupitelstvu v současnosti nemá. Jako příklad zmiňuje radnici Prahy 3.

"Její opoziční zastupitelé měli v periodiku garantovaný prostor pro svá vyjádření již před novelou zákona. Nepochybujeme o tom, že občané pražské městské části mají z takového řešení větší užitek než ti olomoučtí z prohlížení čtyř fotografií primátora Martina Novotného v říjnovém čísle Radničních listů nebo dokonce pěti snímků hejtmana Jiřího Rozbořila v měsíčníku Olomouckého kraje," poznamenal předseda Strany zelených v Olomouci Pavel Bednařík.