Jedním z hlavních témat bylo urychlení východního obchvatu, po němž volají hlavně obyvatelé Hodolan, Pavloviček a Chválkovic.

Vzniknout má pracovní skupina, která by měla operativně řešit problémy způsobující průtahy důležitých dopravních staveb.

Rada města se v programovém prohlášení zavázala, že „bude podporovat výstavbu východní tangenty při zachování komunikace Chválkovice – Samotišky“.

„Jako velký problém vnímáme průtahy s vybudováním této důležité stavby. Proto jsme na tento týden svolali jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Rondel u olomouckého Globusu - křižovatka D35
Kdy poleví kolony u Globusu? Dokončení obchvatu má termín, ale načekáme se

Předcházet problémům při velkých investicích

Na radnici se sešli politici, úředníci magistrátu a ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

„Chceme pomoct co nejrychleji vyřešit problémy, které brzdí zahájení stavby, na niž jsou již alokovány prostředky v rozpočtu ministerstva dopravy,“ sdělil náměstek primátora Martin Major. „Proto se snažíme celý proces maximálně urychlit,“ ujistil.

Vzniknout má pracovní skupina složená z úředníků magistrátu a krajského úřadu a z pracovníků Ředitelství silnic a dálnic.

„Tým by měl společně předcházet problémům při velkých investicích do dopravní infrastruktury, případně tyto problémy operativně řešit,“ vysvětlil Žbánek.

Podle něj je alarmující, když o pět let později zahájené přípravy úseku Týneček - Šternberk na I/46 už v postupu projekční přípravy téměř dohání východní obchvat Olomouce.

Stadler GTW bude jezdit v Olomouckém kraj. Takto by vypadal po přelakování
Nové vlaky v kraji? Staré "hrkače" mají nahradit tyto stadlery

Zprovoznění? 2025

Pracovní skupina by se měla zabývat i dalšími tématy, například důležitým tříkilometrovým úsekem dálnice D35 mezi Křelovem a nadjezdem u Břuchotína, který teprve zkompletuje západní obchvat Olomouce.

Na východní tangentu by měl být v letošním roce dokončen proces EIA. Inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí byla přerušena.

Zahájení klíčové dopravní stavby pro Olomouc má ŘSD v plánu na rok 2023 a se zprovozněním počítá o dva roky později. Předpokládaná cena přesahuje 2,5 miliardy korun.

Podoba vodopádu v Bezručových sadech v sedmdesátých letech minulého století.
Po skalách v Bezručových sadech bude zase stékat vodopád

Východní obchvat Olomouce

hlavní trasa: délka: 7350 m
plocha vozovek: 152 513 m2
mostní objekty: na silnici I/46: 8
na ostatních komunikacích: 6
celková délka mostů: 540 m
mimoúrovňové křižovatky: Keplerova (délka větví: 850 m), Lipenská (délka větví: 2415 m), Severní spoj
Zdroj: ŘSD