„Už to řeším. Stále nemám trvalé bydliště. Na to, abych si koupil byt, nemám peníze, vše dostala exmanžela. Žiji u známých a situace se jen tak nezlepší. Všechny jiné možnosti vedle magistrátní jsou zpoplatněny. Uvažoval jsem o datové schránce, ale na to nemám techniku,“ uvedl osmatřicetiletý Olomoučan, který má stejně jako další dva tisíce lidí nahlášený trvalý pobyt na radnici.

Magistrát poštu přebíral a vycházel tak lidem vstříc, ale od letošního prvního července platí takzvaná fikce doručení. Dosud bylo věcí odesílatele, jak zastihne příjemce a zajistí doručení dokumentu.

Nyní je tomu však přesně naopak. Pokud si adresát písemnost do deseti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou, i když si písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její obsah. Dokument tak nabude právní moci se všemi právními důsledky.

„V budově radnice nikdo z občanů s úřední adresou nebydlí, a proto nemůžeme lidem s trvalým bydlištěm na tomto místě garantovat řádné doručení zásilky," uvedl Miloš Adam, vedoucí oddělení spisové služby magistrátu.

„Každý občan si může zajistit doručování své pošty některým z těchto způsobů: zdarma si může zřídit datovou schránku, na ohlašovně pobytu může nahlásit doručovací adresu, na kterou mu bude úřední pošta chodit, nebo při konkrétním správním řízení uvést adresu někoho blízkého. Za poplatek si pak může vytvořit P.O. BOX nebo si na poště zřídit dosílání,“ sdělil.

Důvodem nového opatření je, že pokud radnice zásilku převzala, spadla na ni odpovědnost ji doručit adresátovi.

„Lidé však pro poštu moc nechodí a jinak jsou nedohledatelní. Mohli jsme se tak dostat do problémů, protože pokud bychom například někomu nedoručili oznámení o dědictví, tak by padla odpovědnost na nás,“ přiblížil situaci Adam.

Novinku lidem radnice oznamuje na podatelně, na webových stránkách a v Radničních listech. Rozhodla se oproti tomu však zachovat vydávání složenek, pokud vznikly činností magistrátu.