Město chce také získat dotaci z ministerstva vnitra a přidat tak na prevenci kriminality ještě dalších devět set tisíc korun.

„Granty, které mají pomáhat snížit kriminalitu ve městě, už udělujeme více než patnáct let. Také letos jsme z rozpočtu vyčlenili 1,2 milionu korun, které chceme rozdělit mezi neziskové organizace, které se podobnou problematikou zabývají,“ vysvětlila náměstkyně primátora Eva Machová.

Příspěvek po radnici chtělo pětadvacet žadatelů, kteří chtěli získat přes tři miliony korun.

„Nakonec peníze dostane jedenadvacet projektů, čtyřem žadatelům jsme nevyhověli, protože nesplňovali podmínky pro udělení grantu. Projekty se zaměřují především na mládež. Upozorňují například na problematiku drogové závislosti,“ popsala Machová.

Radnice se pokusí získat další peníze pro prevenci kriminality od ministerstva vnitra.

„Můžeme dostat přes devět set tisíc korun. Ty bychom pak ještě rozdělili dalším projektům,“ doplnila Machová.

Rozdělení peněz jednotlivým žadatelům musí ještě schválit zastupitelstvo, které se sejde 23. února.