„Modernizací a rozšířením přístrojového vybavení naší Radiologické kliniky a odpovídající úpravou prostor jejího sídla jsme udělali další velký krok k zajištění špičkové péče pro naše pacienty v podmínkách 21. století,“ shrnul ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

Pacientům se díky investici zkrátí čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí a výpočetní tomografii.

Požár průmyslové haly v Nákle na Olomoucku, 24. 3. 2022
V Nákle hořela hala, škoda přesáhne milion

„U obou těchto modalit máme nyní tři přístroje místo dvou. Pacienti jistě ocení i příjemnější prostředí zrekonstruovaných prostor,“ uvedl přednosta Radiologické kliniky Miroslav Heřman.

Stavební práce si vyžádaly 56 milionů korun bez DPH a výsledkem jsou úpravy chodeb, recepce a čekárny, ale také vnitřních pracovišť, kde došlo k modernizaci vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace a dalších rozvodů.

„Zajímavostí rekonstrukce popisoven jsou výsuvné stoly umožňující práci v sedě i ve stoje. Protože pro práci zde je oslunění spíše nevyhovující, byla zde také vytvořena ‚falešná‘ okna, která spolu s inteligentním systémem simulují denní osvětlení i v místnostech bez klasických oken,“ uvedl vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Další novinkou je vyvolávací systém. Je uzpůsoben na čtení čárových kódů či zadávání rodných čísel. „Podle těchto informací je možné zaregistrovat pacienty i bez toho, aby stáli frontu u okénka,“ dodal Valíček.

Historická oranžérie ve Smetanových sadech se změní v promítací sál festivalu PAF Olomouc. Akce se bude odehrávat i pavilonu G a H.
Olomoucký park ožije filmovým festivalem. Zve i na muziku, hernu a videosochu

Zásadní ve skončené proměně Radiologické kliniky FN Olomouc jsou čtyři přístroje pořízené prostřednictvím projektu IROP realizovaného v rámci 98. výzvy, prioritní osy 6 REACT-EU: magnetická rezonance 3T, dvakrát CT a RTG přístroj. Z investičních prostředků nemocnice byl pořízen i nový angiografický přístroj pro pracoviště intervenční radiologie.

Moderní magnetická rezonance

Přístroj s vyšší intenzitou magnetického pole umožní provádění výkonů v kvalitě, kterou není možné provádět na přístrojích s nižší intenzitou magnetického pole. Zobrazuje drobnější struktury, než dovolují přístroje se silou magnetického pole 1,5 T. U běžných vyšetření zkracuje dobu jejich trvání. Snímky získané pomocí magnetické rezonance poskytují nejlepší rozlišení měkkých tkání ze všech zobrazovacích metod. Výsledky MR vyšetření jsou využívány nejen pro obvyklou diagnostiku, ale také např. pro neurochirurgickou navigaci během operace, a to zejména u operací mozkových nádorů.

Systém výpočetní tomografie (CT)

Využívá rentgenové paprsky společně s počítačovými algoritmy k vyšetření a zobrazování cílových orgánů, tkání nebo celého těla u dětí až po pacienty s těžkou nadváhou. Zařízení disponuje moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce poslední generace a posledním typem detektorů pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. Obměna stávajícího CT a nákup nového umožní provádění některých nových typů vyšetření a zkvalitnění vyšetření stávajících.

Modernější RTG přístroj

Umožňuje zkrácení čekacích dob pacientů na rentgenové vyšetření. Na přístroji budou snímkováni pacienti všech klinických oborů, zejména z urgentního příjmu, chirurgie, traumatologie, interních oborů, neurologie či neurochirurgie. Narůstající počet rentgenových vyšetření a snaha o rychlé a kvalitní vyšetření vyžadoval pořízení moderního přístroje umožňujícího snímkování všech částí těla u všech typů pacientů (od ambulantních po ležící pacienty ve vážném stavu).

Angiografický přístroj pro pracoviště intervenční radiologie

Nahradil již dosluhující a v některých směrech nevyhovující přístroj. Pod kontrolou angiografie jsou prováděny miniinvazivní intervenční výkony na cévním řečišti, které se na pracovišti intervenční radiologie Fakultní nemocnice Olomouc provádějí v kompletním spektru. Nová technika dovoluje přesnější zobrazení i drobnějších struktur při snížení dávky záření jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. Zdroj FN Olomouc