Kolik zájemců o studium si letos podalo přihlášku?
V loňském roce jich bylo 550, letos už téměř osm stovek. Je to dáno zejména tím, že žáci si vůbec poprvé mohli podat tři přihlášky. Nejvíce se to projevilo u česko-francouzského studia. Setrvale velký zájem máme z devátých ročníků základních škol. Na čtyřleté studium chce 269 žáků, přijato bude 90, a na šestileté česko-francouzské si podalo přihlášku 184 zájemců, dostane se 30.

Jaký je zájem o osmileté studium?
Také každoročně roste. Hlásí se k nám 334 zájemců, přijmout můžeme jen 60. Spousta rodičů dnes uvažuje tak, že když dítě umístí z páté třídy na osmileté gymnázium, má pak takzvaně osm let klid. To jsou sice racionální důvody, jenže pro některé děti to nemusí být dobré řešení. Ukazuje se totiž, že zralost některých páťáků ke studiu na gymnáziu není dostatečná.

Na Gymnázium Olomouc - Hejčín se letos hlásí více než devět stovek zájemců o studium
Jaká je šance dostat se v Olomouci na gymnázium? Známe počty přihlášek

Jsou rozdíly ve znalostech ze základních škol?
Bavíme-li se o dětech z pátých tříd, musím konstatovat, že ne vždy jsou připravené na to, co je u nás čeká. Nejsou zvyklé se soustředit po celou vyučovací hodinu. Na gymnáziu je už ale potřeba se soustředit celých 45 minut, k odpočinku slouží přestávka. Prváci u osmiletého studia v posledních letech hůř zvládají i tak jednoduché záležitosti, jako je držet správně tužku, pracovat s pravítkem a kružítkem. Tím se dnes musíme zabývat také u velmi chytrých dětí. Toho, co některé základní školy předají dětem, je občas opravdu méně, než je třeba ke zdárnému dalšímu studiu. Možná právě proto roste zájem rodičů o víceletá gymnázia.

V další části rozhovoru ředitel Slouka mluví také o trojkařích hlásících se na gymnázium, rozdílech v kvalitě mezi jednotlivými základními školami, mezerách ve vědomostech uchažečů, úspěších Slovanského gymnázia i selhání státu.

Mají uchazeči stále výborný prospěch a studijní předpoklady?
Vždy se k nám hlásili zájemci s výborným prospěchem, obvykle se samými jedničkami. Letos poprvé, díky většímu počtu přihlášek, máme poměrně velké množství uchazečů, kteří nemají úplně ideální předpoklady. Z páté třídy se hlásí téměř bez výjimky děti se samými jedničkami. Z devítky ale také děti, které mají na vysvědčení trojky. Myslím si, že to není dobře. Stát potřebuje nutně také absolventy technických oborů a ne jen gymnazisty. Dříve to bylo tak, že kdo neměl na základní škole alespoň vyznamenání, tak vůbec nemohl o studiu na gymnáziu uvažovat.

Jsou lépe připraveny děti z městských nebo venkovských základních škol?
Rozdíly mezi úrovní základních škol opravdu rostou. Nezáleží na tom, zda jsou městské nebo vesnické. Některé mají dlouhodobě vynikající výsledky a z nich přicházejí děti s výbornými znalostmi, i když mají na vysvědčení třeba dvojky. Z jiných škol přijdou žáci se samými jedničkami, ale bohužel mají značné mezery ve vědomostech. Tady si myslím, že stát selhal. Před pár lety se mluvilo o tom, že na konci základní školy se budou dělat srovnávací testy a ukáže se, co škola děti naučila. Od toho se upustilo, ale nyní se o tom znovu začíná hovořit. Myslím si, že by to byl velmi dobrý a důležitý krok. Na základní školy by byl vyvinut rozumný tlak, aby si pohlídaly vědomosti žáků.

Základní škola Hálkova v Olomouci
Tady je TOP 5 základek Olomoucka, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Střední školy hodnocením procházejí, jak si Slovanské gymnázium aktuálně stojí?
Na nás je vyvíjen hned dvojí tlak. Na začátku vybíráme děti, na konci studia maturují a současně se hlásí na vysoké školy. Školy i široká veřejnost si mohou výsledky maturitních zkoušek ověřit na stránkách Cermatu a porovnat své výsledky s jinými školami stejného typu v rámci regionu, ve kterém působí, ale i v rámci celé České republiky. Naše škola se v rámci Olomouckého kraje dlouhodobě drží na špičce a z toho máme velikou radost. Podobná možnost ale není na základních školách. Rodiče by měli vědět, jak si na tom konkrétní základní škola stojí. Myslím si, že určitý systém porovnání by vzniknout měl. Ve světě je naprosto běžné, že jsou školy kategorizovány. Ty s výborným hodnocením si pak, mimo jiné, snáze dosáhnou na mimořádné dotace. Pro školy je pak velkou motivací postoupit v žebříčku a dostat se před ostatní. U základních škol tady zatím nic takového není a já si myslím, že by to rozhodně nebylo na škodu.

Slovanské gymnázium má spoustu úspěšných absolventů. Můžete některé z nich zmínit?
O jejich dlouhodobých úspěších se nejčastěji dozvídáme na srazech s bývalými maturanty. Mnozí studují prestižní vysoké školy, někteří jsou veřejně známí. Mezi našimi studenty jsou rovněž vynikající sportovci. Například před několika týdny se studentka Michaela Uličná stala mistryní světa ve veslování na trenažeru. V posledních letech jsou naši žáci velmi úspěšní i při studiu na uměleckých školách. Díky roli Jana Palacha všichni znají našeho absolventa Viktora Zavadila nebo Bořka Jouru, který hrál v historickém seriálu První republika. Mezi absolventy máme i vynikající mladé vědce. Dokladem je skutečnost, že již šest našich žáků získalo ocenění Učené společnosti – Česká hlavička, což je ekvivalent České hlavy udělované nejlepším vědcům. Úspěchy našich absolventů nás velmi těší. Pro mě je ale nejdůležitější to, že se všichni společně snažíme z našich studentů vychovat slušné lidi se zdravým pohledem na svět. Těší mě, že jsou ve škole velmi dobré vztahy nejen mezi studenty navzájem, ale i mezi studenty a kantory. Samozřejmě, že nikde není vše dokonalé. Dílčí problémy občas také máme, těm se nevyhne žádná škola. My se ale snažíme o to, aby stále platilo heslo školy – Studeo gaudemus omnes, tedy volně – vzdělávání nás těší. Nás kantory i naše žáky.