„V rámci prohlídky jsme připravili i videosimulace původního vzhledu pevnůstky, dobové stavební plány a další písemnosti. Nabídneme ukázku předmětů, které jsme při opravách našli pod zemí," přiblížil přiblížil předseda občanského sdružení Fort Radíkov Jan Bednář.

„Při prohlídce návštěvníci uvidí na třech okruzích všechny pevnostní prvky, které se potom mnohonásobně opakují v dalších částech fortu. Doprovodný program pak nabídne procházku s mapou, která zájemce zavede na zajímavá místa v okolí. Možná přijde i hledač pokladů a děti si budou moct vyzkoušet hledání předmětů pomocí detektoru kovu. Novinkou je, že si u nás lidé mohou zakoupit i nové turistické známky,“ uvedl Bednář.

Radíkovská pevnůstka se takto pro návštěvníky otevírá již druhým rokem. Z celkové rozlohy fortu – téměř dvaceti hektarů – je v současnosti zpřístupněných šest.

WEB FORTU RADÍKOV

VÍCE O PROGRAMU DNŮ EVROP. DĚDICTVÍ V OLOMOUCI