Intenzita dopravy na průtahu Chomoutovem stoupá a měření z posledních let ukázala, že většina řidičů nedodržuje povinnou padesátku. Na jejich bezohlednost si obyvatelé dlouhodobě stěžují a volají po přijetí opatření, která zvýší jejich bezpečnost.

„Situace je opravdu dlouhodobě neudržitelná. Jen za měsíc srpen a září se v Chomoutově staly čtyři vážné dopravní nehody. Žádáme odbory magistrátu, které jsou schopny s touto situací něco udělat, aby začaly co nejdříve konat,“ stojí v jednom z posledních zápisů Komise městské části (KMČ).

Umístění radaru ve frekventované Dalimilově ulici proto přivítali.

„Jak jsme ale zjistili, jedná se teprve o jakési testování, sbírání dat. Po vyhodnocení bude rozhodnuto, zda tady radar zůstane, nebo ne. Nemáme žádnou jistotu,“ reagoval předseda KMČ Petr Vepřek.

Realizace: druhá půlka roku

Městská policie Olomouc (MPO) potvrdila, že v Chomoutově probíhá zkušební provoz technologie.

„Cílem je ověřit funkčnost instalovaného zařízení včetně vhodnosti jeho umístění,“ řekl Deníku ředitel Pavel Skalický.

Ulice Dalimilova podle něj patří mezi vytipované lokality, kde se uvažuje o trvalém umístění stacionárního měření „úsekové“ rychlosti.

Celkově je vytipováno sedm míst. Ta již byla konzultována a schválena i zástupci Policie ČR.

„V současné době probíhá realizace studie proveditelnosti, na základě které budou připraveny kritéria a podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky. Předpoklad realizace záměru je očekáván v druhém pololetí letošního roku,“ uvedl Skalický.

Na území Olomouce je doposud, jak pro potřeby jednotlivých KMČ, tak pro potřeby MPO, provozováno pět preventivních radarů s ukazatelem rychlosti.

Kde Olomouc uvažuje o umístění stacionárního radaru?

Přerovská
Jižní
Střední Novosadská
Švabinského - Chválkovice
třída Míru
Okružní
Dalimilova - Chomoutov

Zdroj: MPO

Ve Šternberku zklidnění a z pokut 15,6 milionů

Zklidnění dopravy přinesly radary na průtahu Šternberkem, frekventované spojnici mezi Olomoucí a Opavou. Město zde nevyužívá zařízení pro úsekové měření, ale na dvou místech na komunikaci I/46 měří okamžitou rychlosti v jednom průjezdním bodě.

Za loňský rok neuniklo radarům umístěným v Olomoucké a Jívavské ulici 27 447 případů, kdy motoristé překročili povolenou rychlost. Poštou jim přišla složenka. Na pokutách vloni město „vybralo“ 15,6 milionu korun.

„Nejde o nějakou šikanu a tahání peněz z řidičů. Cílem je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti,“ uvedl místostarosta Libor Šamšula.

Protože nástroj funguje, uvažuje město o tom, že dá radary na další místa.

„Takové úvahy jsou, ale jmenovat konkrétní ulice je zatím předčasné. Umístění radaru musí dávat smysl z více hledisek. Je to třeba projednat s Policií ČR, která musí souhlasit s měřením rychlosti městskými policiemi,“ vysvětloval Šamšula.