Martin Novotný (ODS) - primátor

38 let

Kompetnece v nové radě:
odbor kancelář primátora
odbor koncepce a rozvoje
zastupování statutárního města Olomouc navenek
Městská policie Olomouc

Ivo Vlach (TOP 09) - 1. náměstek primátora

51 let

Kompetence v nové radě:
odbor ekonomický
odbor dopravy

Dosavadní zaměstnání:
nezávislý ekonomický poradce ve zdravotnictví
bývalý ředitel Nemocnice Prostějov

Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL) – náměstek primátora

48 let

Kompetence v nové radě:

odbor evropských projektů
odbor školství
Hřbitovy města Olomouce
městská památková rezervace
bytová problematika

Dosud:
náměstek primátora

Martin Major (ODS)- náměstek primátora

31 let

Kompetence v nové radě:
odbor investic
majetkoprávní odbor

Dosud:
náměstek primátora

Eva Machová (TOP 09) – náměstkyně primátora

53 let

Kompetence v nové radě:
odbor sociální pomoci
odbor sociálních služeb a zdravotnictví
odbor vnitřního auditu a kontroly
odbor ochrany

Dosud:
ředitelka domova pro seniory
bývalá vedoucí vedoucí odboru sociálních věcí na krajském úřadu

Jan Holpuch (ODS) – náměstek primátora

38 let

Kompetence v nové radě:
odbor vnějších vztahů a informací
odbor informatiky
odbor životního prostředí
Moravské divadlo Olomouc
Moravská filharmonie Olomouc
Divadlo hudby Olomouc
ZOO Olomouc
Dosud: náměstek primátora

Neuvolnění členové Rady města Olomouce
/vykonávají funkci vedle svého zaměstnání/

Aleš Jakubec (TOP 09)

34 let
vysokoškolský pedagog (UP Olomouc)

Marcela Hanáková (ODS)

51 let
ředitelka Střední školy polygrafické v Olomouci


Jan Dostál (KDU-ČSL)

49 let
stavební inženýr
soudní znalec pro oceňování nemovitostí


Karel Šimša (TOP 09)

42 let
počítačový specialista

Ivan Kosatík (ODS)

53 let
náměstek hejtmana Ol. kraje