Přečtěte si: Silvestrovské nebezpečí: zábavní pyrotechnika

Pyrotechniku kupujte jen v prodejnách, kterým důvěřujete. Zboží na stáncích, i když splňuje veškeré podmínky prodeje, může být vlivem vlhkosti nebo povětrnostních podmínek poškozeno.

Nekupujte zboží, na jehož obalu chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo certifikátu a datum použitelnosti.

Kupujte pouze zboží v originálním balení přímo od výrobce.

Při používání se vždy pečlivě řiďte návodem, nesnažte se rachejtle podomácku upravovat a vylepšovat.

Při manipulaci miřte vždy takovým směrem, aby nebyly zasaženy jiné osoby nebo předměty.

Odpalujte vždy ve střízlivém stavu.

Nesbírejte nevyhořelé zbytky petard, ani se je nesnažte znovu odpálit.