Ve 24 hodin začíná již tradičně půlnoční mše v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Slovenské ulici. Odpolední dětská mše je tam od 16 hodin.

Jako každý rok se lidé mohou vypravit o půlnoci na mši i do bazilky na Svatém Kopečku. Ještě před tím se tam slouží odpolední sváteční  bohoslužba v 15 hodin. 

V katedrále svatého Václava je 24. prosince mše jako každý rok na programu od 21 hodin, v 15 hodin se v dómu slouží dětská mše. 

Ve 20 hodin začíná štědrodenní bohoslužba v barokních chrámech u sv. Michala (v 15h pro děti) a o kousek dál u Panny Marie Sněžné. U sv. Mořice je na programu od 22 hodin.

V 17 hodin začíná mše v kapucínském kostele na Dolním náměstí.

Sváteční bohuslužba v kostele sv. Cyrila Metoděje v Hejčíně začíná ve 22.30.

Na půlnoční o půlnoci se lze vypravit i do monumentálního poutního chrámu v Dubu nad Moravou, mši tam tradičně začínají ve 24 hodin.

V kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku je sváteční mše na programu ve 22 hodin.

V Uničově v kostele Nanebevzetí Panny Marie se slouží štědrovečerní bohoslužba ve 21 hodin a v litovelském kostele sv. Marka ve 23 hodin.

Sváteční bohoslužby Olomouc

close Sváteční bohoslužby 2022 Olomouc info Zdroj: Arcibiskupství olomoucké zoom_in Sváteční bohoslužby 2022 Olomouc

Sváteční bohoslužby Olomouc - venkov

close Sváteční bohoslužby 2022 Olomoucko info Zdroj: Arcibiskupství olomoucké zoom_in Sváteční bohoslužby 2022 Olomoucko

Sváteční bohoslužby Šternbersko, Litovelsko, Uničovsko

close Sváteční bohoslužby 2022 - děkanát Šternberk info Zdroj: Arcibiskupství olomoucké zoom_in Sváteční bohoslužby 2022 - děkanát Šternberk