Vlivem vyšších teplot a výparu jsou v úrodných v nížinách Olomouckého kraje významně pod normálem.

Horší je to s vláhou v půdě už jen na Znojemsku a Břeclavsku.

I přes dlouhodobý deficit však zatím nedochází k dramatickému zhoršení stavu vegetace.

„Vegetace na polích v naší oblasti, která je co do vlhkosti hloubkově deficitní, to zatím necítí. Letos naštěstí přicházejí srážky pravidelně každý týden, které vegetaci akorát pokrývají. Týdně spadne od 5 do 10 milimetrů a jednou za dva týdny trochu více, pro vegetaci to zatím stačí,“ vysvětloval Pavel Obrátil, hlavní agronom ZD Haňovice, které spolupracuje na projektu Intersucho, kam každý týden dodává aktuální informace z Litovelska.

Vlhkost na Olomoucku klesla i pod 20%

Vlhkost půdy vyjadřují odborníci v procentech využitelné vodní kapacity (VVK).

To v posledních dnech, ale i dlouhodobě, právě v některých oblastech Olomouckého kraje přidělává zemědělcům pořádné vrásky.

Aktuálně se v nižších polohách pohybuje v rozmezí 20 až 50 procent, přičemž v olomouckém okrese jsou lokality, kde klesla i pod 20 procent.

Nejvíce nepříznivá je situace tam, kde je zásoba vody v půdě nízká i v hlubší vrstvě, což je případ části Olomoucka.

„Jsou dvě oblasti, které mají velký problém, který trvá dva tři roky, a to je Znojemsko a Břeclavsko a nížiny Olomoucka a Šumperska,“ připomněl agronom.

Zemědělci se obávali, že sucho může být letos ještě horší.

„Z dlouhodobého hlediska je jasné, že máme v půdě deficit vláhy a situace není dobrá, ale letos zatím naštěstí nebyly extrémní teploty, na pár tropických dnů, takže odpar není dramatický. Ovšem máme před sebou rozhodující období, a to druhou polovinu června. Pokud by nepršelo a přišly vysoké teploty, pak to teprve bude problém,“ hodnotil.

Vliv na půdní vlhkost má zároveň současné větrné počasí, které zeminu vysušuje.

Zeleninu bez závlah? V žádném případě

Pěstitelé hospodařící v nížinách Olomouckého kraje zatím nejsou v krátkodobém horizontu nuceni uvažovat o změně skladby plodin na polích - na rozdíl od kolegů z jihu Moravy.

Připouštějí však, že myšlenky se jim už začínají honit hlavou.

„Určitě nepůjde o banány. Vážně by se dalo přemýšlet o pěstování zeleniny - kořenové a listové,“ dodal.

„Zájem bychom měli i trh by chtěl, ale bez závlah v žádném případě. A závlahy vyžadují dotační program, podporu, a ta je zatím jen na papíře,“ uvedl hlavní agronom podniku, který se vloni pustil do hydroponického pěstování rajčat ve sklenících.

Řeky jsou na tom po deštích dobře

Ve vyšších nadmořských výškách Hrubého a Nízkého Jeseníku na lesním i zemědělském půdním fondu je podle hydrometeorologů půdní vlhkost poměrně dobrá - v povrchových horizontech se pohybuje kolem 70 procentech využitelné vodní kapacity (VVK).

„Opět se jedná o vliv doznívání nasycení půdy z předchozích srážek. Vlivem vyšších teplot vzduchu posledních dní a tedy i výparu jsou hodnoty VVK v nižších polohách Olomouckého kraje v rozmezí 20 až 50 procent“ informoval o aktuální situaci hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě Jan Unucka.

„Vlhkost půdy bude v průběhu příštího týdne většinou mírně klesat v závislostech na teplotě vzduchu a výparu, pouze lokálně v důsledku vydatnějších srážek lze očekávat její přechodný nárůst, zejména v povrchové vrstvě,“ dodal.

Řeky jsou na tom vlivem doznívání odtoku ze srážek v posledních dnech dobře a většinou se pohybují na úrovni 70 procent dlouhodobého měsíčního průměru.

SUCHOIlustrační fotoZdroj: DENÍK/archivKdyž neprší, mluvíme o klimatickém suchu. Následuje sucho půdní, kdy v půdě vlivem chybějících srážek klesá vláha, což se následně projevuje na „suchu“ ve vodních tocích. Na zmenšené průtoky v jejich korytech nakonec navazuje úbytek vody v podzemí, kde se hladina spodní vody snižuje se zpožděním.