Ve zprávě kritizovala chybějící kliky u dveří, strohé místnosti, kamerový systém na některých pokojích, uzamčené dveře i na „otevřených“ odděleních. Vytýkala také nepřiměřeně dlouhou dobu používání omezovacích prostředků u některých pacientů.

„Nikdo si nelibuje v omezování pohybu neklidných pacientů. To je naprosto absurdní představa,“ vysvětluje v rozhovoru pro Olomoucký deník ředitelka léčebny Hana Kučerová.

Oddělení 15 popisuje hodnotící komise ve zprávě z roku 2018 značně nelichotivě. Mohla byste se ke stavu objektu, izolačních místností pro pacienty a dalších pokojů vyjádřit?
Hodnocení kvality se zaměřilo na spoustu bodů. Společným jmenovatelem celé řady připomínek je technický stav této budovy. Bylo jasné, a muselo být i hodnotící komisi, že se nedá změnit jen případným režimovým opatřením, ale teprve za stavebních úprav prostředí.

Proč jste do rekonstrukce oddělení dávno nepustili?
Dlouho, dávno před touto kontrolou, jsme usilovali o dotaci na rekonstrukci oddělení. Ministerstvo to s námi projednávalo, předkládali jsme projekty, až se nám nyní podařilo uspět a získali jsme dotaci z investičního fondu Ministerstva zdravotnictví. V červnu byla zahájena rekonstrukce oddělení. Stavební práce probíhají.

O jak velkou investici se jedná?
Náklady na rekonstrukci oddělení 15A a 15B, což je jedna budova, přesahují 200 milionů korun. Spoluúčast léčebny je 20 procent. Jsou to obrovské náklady, protože finanční prostředky, které máme, jsou ze zdravotního pojištění. Ty jsou primárně na léčbu. Nemůžeme za ně stavět a rekonstruovat budovy léčebny.

O jak starém objektu se bavíme?
Postaven byl v letech 1892-1893. Těžko vzhledem k tomu s jistotou předem sdělit, jak se to všechno povede a kolik to nakonec bude stát. Je potřeba investovat také do dovybavení tohoto oddělení.

Psychiatrická léčebna ve Šternberku
Zprávy z ministerstva řeší problémy psychiatrických zařízení. I ve Šternberku

Kamery někde být musí

Kritika podmínek, které tam panovaly, tedy byla oprávněná?
Celkem oprávněně poukazovali na některé nedostatky, ale znovu opakuji: malými zásahy, režimovými opatřeními by nebylo možné celou řadu věcí spravit.

Některé ano. Co se změnilo? Vytýkali nelidské podmínky, u některých pacientů se údajně omezovací prostředky používaly nepřiměřeně dlouhou dobu…
Omezovací prostředky jsou zdravotnickým prostředkem, který je řízen zákonem, v němž je přesně dané, za jakých podmínek musí být pacient izolován, jak tomu předcházet, jak to evidovat a vyhodnocovat.

Existuje maximální doba omezení?
Maximální doba není stanovena. Pokud je pacient nebezpečný sobě a svému okolí, indikuje se omezení. Nepřejeme si z druhé strany „kauzu“, kdy by se pacient poranil, spáchal sebevraždu, proč jsme jej nezajistili lépe. V době, kdy hodnocení probíhalo, byli na dané oddělení přijímáni neklidní akutní pacienti. Nástroje hodnocení byly nastaveny pro pobytové služby. Ty není možné srovnávat s neklidovým příjmovým oddělením, které má zvenčí mříže.

Akutní oddělení se od té době změnilo?
Máme nové akutní oddělení. Proběhla spousta změn.

Nadužívání omezujících prostředků tedy vylučujete?
Je zcela absurdní představa, že by si někdo ulehčil práci tím, že pacienta bude fyzicky omezovat. To je mnohem více práce, nikdo to nedělá rád, když pacienta musí někam zavřít a omezit jeho pohyb. Navíc je s tím spojena spousta administrativních náležitostí a přímo ve fyzické akci samotného omezení si rozhodně nikdo nelibuje, to mohu ubezpečit.

Hodnotící komise vytýkala například chybějící kliky u dveří, kamerový systém na některých pokojích…
Je to jedna ze stovek drobností, které se rozvířily. Jedná se o oddělení, kde jsou historické dubové dveře. Místo klik mají madla. Před rekonstrukcí by bylo finančně neefektivní je vyměňovat. Pokud se dveře přibouchnou, pacient nevyjde ven, ale tyto dveře se z tohoto důvodu nezavírají, zůstávají pootevřené, takže pacienti zde nemají soukromí. Proto se oddělení rekonstruuje, proto jsme roky usilovali o změnu.

Kamery?
Na některých pokojích být musí. Pacienti jsou o tom informováni. Máme předpis, kde musí být kamerový systém používán. Pacient, který je omezený, musí být nepřetržitě pod dozorem personálu, a to neznamená, že u něj bude nepřetržitě někdo stát. Na monitoru ve vyšetřovně personál sleduje, že je pacient v pořádku. Záznamy z kamerového systému se nepořizují.

Vedla zjištění hodnotící komise k personálním změnám?
Snažili jsme se personál posílit. Dlouhodobě. Že by byl nadbytek personálu, který by se hlásil k práci v našich zařízeních, tak to není. Pro zdravotní pojišťovnu splňujeme, a bohatě překračujeme, personální normy. Ale abychom mohli každého pacienta individuálně zajistit personálem podle jeho potřeb, to je nereálné.

Pokud jde o neklidová oddělení?
Snažíme se na ně přidávat personál a zajistit, aby tam byli i muži i ženy, zajištěn dostatek lékařů a patřičná režimová terapie.

Mají zde pacienti k dispozici také psychologa?
Ano. Spokojeni však nebudeme nikdy. Vždy můžeme říct, že by bylo fajn mít zde ještě několik lidí navíc.

Vzděláváte a školíte personál?
Samozřejmě. I v oblasti lidských práv, což je již součástí každoročního proškolování. Posílili jsme nabídku komunikačních metod, deeskalačních metod. Proškolení konkrétně v lidských právech bylo zajištěno i během covidu přes web. Klademe na to v léčebně opravdu velký důraz.

Olomoučanku v sobotu 1. října 2022 při nočním závodu NN NIGHT RUN v Českých Budějovicích srazil srnec. Utrpěla poranění ruky a břicha.
Šok na běžecké akci: Olomoučanku v centru města srazil srnec, skončila "na šití"

Zlepšení? Výsledky jsou už vidět

Roky se mluví o reformě psychiatrie v Česku. Jak pokročila? Pokud bych zmínila jeden příklad, maminky dětí s duševním onemocněním stojí fronty na specialitu, jenž by dítěti mohl pomoci…
V oboru se udělal kus práce. Výsledky jsou vidět. Nakonec součástí reformy bylo i zadání Ministerstva zdravotnictví na hodnocení kvality a práv pacientů. To byla součást jednoho z projektů reformy.

Co se podařilo? Příklady můžete uvést?
Zřídili jsme Centrum duševního zdraví v Olomouci. Snížili jsme počet lůžek v léčebně, takže při zachování personálu je poměr vůči pacientům výhodnější. Hospitalizovaní pacienti mají přístup k sociálním službám, které jim usnadňují přechod mezi hospitalizací a komunitou. Podporu dostávají i v komunitě, aby mohli čerpat péči i ve svém přirozeném prostředí co nejdéle.

V oblasti dětské psychiatrie v regionu?
Zde je situaci méně optimistická. Chybí personál. Dětští psychiatři. Je nedostatek dětských psychiatrických lůžek. Chybí v terénu dětské psychiatrické ambulance. Změny se těžce nastavují, když není z čeho brát…